Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Šílenství prince Hamleta - slovensky

Šílenství prince Hamleta - slovensky


Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá psychologickou charakteristikou literární postavy Shakespearova Hamleta. Stručně se věnuje líčení děje, následně charakterizuje Hamleta po stránce psychologické. Řeší otázku, zda byl šílený, či nikoli. V této souvislosti pracuje s pojmem Ganserův syndrom, který vysvětluje a dává ho do spojení s danou literární postavou.

Obsah

1.
Šílenství prince Hamleta
2.
Děj Hamleta
3.
Psychologická charakteristika postavy
4.
Ganserův syndrom

Úryvek

"Psychologická charakteristika:
Je otázne, či nebol Hamlet skutočne šialený. Ale na niekoľkých miestach bolo naznačené, že šialenstvo Hamlet iba predstieral.
Polóniu popisuje Hamletovo správania takto:
„Trebárs je to šialenstvo, napriek tomu je v tom poriadok.“
Polonius tým vystihol charakteristiku G. s. – jeho logiku a určitú štruktúru, ktorá je v súlade s poňatím šialenstva pacienta.
Sám Hamlet svoj podvod slovami:
„Som šialený severo-severo-východne, keď vietor vanie z juhu, rozoznávam poštolu od pilicha.
(Dejstvo II., výstup druhý)
Tento výrok vyjadruje ďalšie dve skutočnosti - situačná podmienenosť G. s. /keď vietor vanie z juhu/ a zámer Hamleta odhaliť svojim predstieraným šialenstvom vraha svojho otca.

Ganserov syndróm:
Ako prvý popísal „syndróm takmer správnej odpovede“ alebo „syndróm zliatanín“ v r. 1898 J. S. Ganser v nemeckom časopise Archív psychiatrie a nervových chorôb (Youngson, 2000). Podľa psychologického slovníka (Hartl, Hartlová, 2002) je G. s. súbor symptómov, z ktorých najhlavnejším patria predstierané poruchy myslenia a pamäte, zmätené správanie, halucinácie, paranoidná zameranosť. Toto správanie bolo pozorované u skupiny väzňov žijúcich v napätí pred odsúdením, taktiež u vojnových zajatcov, po epileptických záchvatoch, organických poruchách mozgu.
Podľa MKCH-10 je zaradený do F40-49 – F 44.80. Je nazývaný tiež pseudodemencia (Raboch, 2006).
Tento syndróm postihuje skoro vždy mužov. Niekedy sa objavuje u ľudí v situáciách disociatívnej fúgy a u pacientov s amnéziou a občas tiež u schizofrénie, paralýzy, alkoholizmu a depresii. Častejšie však u tých, ktorý zjavne psychiatrickou poruchou netrpia. Zo situácie, že sú považovaný za „bláznov“ ťažia nejaké podstatné výhody.
Ganserov syndróm je z hľadiska klinickej psychológie a diagnostiky ľahko odhaliteľný. Pokus predstierať šialenstvo je neprimerané, takže pretvárka vyjde okamžite najavo. Z odpovede je jasné, že otázka bola pochopená.
Ľudia s Ganserovým syndrómom predstierajúcich demenciu spoliehajú na neprítomný výraz, otvorené, slintajúce ústa a konverzáciu obmedzenú na „hmm...“.
Syndróm úplne nezapadá do žiadnej diagnostickej kategórie, je ho možné popísať aj ako disociatívnu poruchu (Youngson, 2000). Z diagnostického hľadiska je však ťažké rozhodnúť, či je G.s. skutočne psychiatrickou kategóriou, alebo je len trikom na prežitie v nepriateľskom svete."

Poznámka

Práce částečně čerpá z: http://www.studentske.sk/web.php?sk=William_Shakespeare;_Hamlet_2.htm&pred=slovina/citak.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4667ce69485c4.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Silenstvi_prince_Hamleta.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse