Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Směřování součastné české literatury - maturitní otázka

Směřování součastné české literatury - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text v heslech shrnuje základní údaje o české polistopadové literatuře. Nejprve popisuje uvolňování atmosféry během normalizace a po revoluci. Poté velice krátce zmiňuje znaky postmodernismu, moderní žurnalistiky a roli literárních časopisů. Poté již kuse vyjmenovává jednotlivé autory. Každé téma je charakterizováno jedním až třemi řádky.

Obsah

1.
Směřování české literatury
2.
Postmodernismus
3.
Literární časopisy
4.
Michal Viewegh
5.
Petr Šabach
6.
Květa Legátová
7.
Petra Hůlová
8.
Jáchym Topol

Úryvek

„Nejprodávanějšími tituly se stalo komerční čtivo (Rodokapsy) Skutečná umělecká literatura, překladová a hlavně původní česká, zajímá menší okruh čtenářů než dříve. Je několik důvodů:
• Už nesupluje publicistiku
• Není třeba číst mezi řádky
• Existují i jiné možnosti jak trávit volný čas
Nová situace, šok z nabyté svobody zasahuje do života i tvorby stávajících spisovatelů všech generací. Nejvýrazněji se uplatňují ti, kteří se věnují publicistice například Lenka Procházková.
Součastná literatura se rozdělila na dva proudy:
• NOVOKLASICISTICKÁ- realističtější, tradičnější
• EXPERIMENTÁLNÍ- neboli postmoderní.
Experimentální neboli postmoderní literatura spojuje uměleckou svobodu a imaginaci. Touha zachránit svět, skepticismus, individualismus. Rozbíjí lineárně vyprávěný příběh, převrací jej, zastavuje, vrací a vypráví znovu jinak. Pro další vývoj literatury mají význam literární časopisy.
K experimentální literatuře patří především Daniela Hodrová, která popisuje imaginativní atmosféru Prahy.
Postmodernismus
Postmoderní literaturou zpravidla označujeme literaturu, která je svým způsobem podmíněna dobou, ve které žijeme. Odmítá koncepci jediné pravdy a jediného cíle, ale usiluje o alternativní přístup ke světu.
Literatuře konkuruje televize, kina, a v moderní době stále více i počítač a internet.
Pojem postmodernismus se poprvé objevil v USA v souvislosti s architekturou, která sice plní mnoho funkci, ale stále více se vzdaluje tomu, komu má sloužit- člověku.

PRO DALŠÍ VÝVOJ LITERATURY MAJÍ VÝZNAM LITERÁRNÍ ČASOPISY:
LITERÁRNÍ NOVINY: kultivovaný týdeník pro náročné čtenáře
TVAR: vyhrocenější, ostřejší týdeník
INICIÁLY: mezi tématy jsou i židovství, feminismus, svět dětství, intuice, smrtelnost, deníky, korespondence.“

Poznámka

Tato maturitní otázka je obsahově naprosto nedostačující.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ae99231960e5.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Smerovani_souc_cr_lit_MO.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse