Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Soubor maturitních otázek z českého jazyka

Soubor maturitních otázek z českého jazyka

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor maturitních otázek z literatury. Autor formou hesel a odrážek zpracovává 25 témat zahrnujících literaturu českou i světovou od počátků až po konec 20. století.

Obsah

1.
Literární památky starověku
1.1
Mimoevropská literatura
1.1.1
Epos o Gilgamešovi
1.1.2
Bible
1.2
Antická literatura
1.2.1
Řecká literatura attického období
1.2.2
Řecká literatura archaického období
1.2.2.1
Homér - Ilias a Odyssea
1.2.2.2
Aischylos
1.2.2.3
Sofokles
1.2.2.4
Eurípidés a Aristofanes
1.
3 Římská literatura
1.3.1
Vergilius
1.3.2
Ovidius
1.3.3
Caesar
2.
Ústní lidová slovesnost
2.1
Literární druhy a žánry
2.1.1
Lidová epika - mýtus
2.1.1.1
Mýtus o Prométheovi
2.2
Dělení epiky
2.2.1
Prozaické
2.2.1.1
Pohádky - Němcová, Čapek, Andersen
2.2.1.2
Pověsti - Jirásek, Erben
2.2.2
Veršované
2.2.2.1
Lidové balady - Erben
2.2.2.2
Baladická próza - Olbracht, Vančura
2.3
Lidová lyrika
2.3.1
Písně
2.3.2
Zaklínadla, zaříkadla
2.3.3
Pranostika a pořekadla
2.4
Lidové drama
2.4.
Božena Němcová - sběratelka
3.
Vývoj literárního jazyka u nás a základní díla naší literatury do 14. století
3.1
Literatura staroslověnská- 2. pol. 9. století
3.1.1
Proglas
3.1.2
Legendy
3.1.2.1
Život Konstantinův a Metodějův
3.1.3
Překlady
3.2
Literatura staroslověnská a latinská - 10. století až 1.pol.11.století
3.2.1
Legendy - staroslověnská Život sv. Václava a Kristiánova legenda
3.3
Literatura latinská - 12. století
3.3.1
Kosmova kronika
3.4
Literatura česká - 13. a 14. století
3.4.1
Glosy
3.4.2
Alexandreida
3.4.3
Kronika takřečeného Dalimila
3.5
Demokratizace literatury - 2. pol. 14. století
3.5.1
Tkadleček
3.5.2
Dřevo sa listem odieva
3.5.3
Podkoní a žák
3.5.4
Mastičkář
4.
Literatura doby husitské a ohlas husitství v literární tvorbě 19. století
4.1
Husovi předchůdci
4.2
Jan Hus
4.2.1
O církvi
4.2.2
Knížky o svatokupectví
4.2.3
Výklad Viery, Desatera a Páteře
4.2.4
Dcerka a Listy z Kostnice
4.2.5
O pravopise českém
4.3
Období během husitských válek
4.3.1
Charakteristika husitů
4.3.2
Hádání Prahy s Kutnou Horou
4.3.3
Kronika Vavřince z Březové
4.4
Období polipanské
4.4.1
Petr Chelčický
4.5
Ohlas husitství v tvorbě 19. století
5.
Ideál všestranně rozvinutého člověka v umění
5.1
Renesance (věda, malířství, literatura)
5.2
Italská renesanční literatura
5.2.1
Dante Alighieri
5.2.2
Francesco Petrarca
5.2.3
Giovanni Boccacio
5.3
Francouzská renesanční literatura
5.3.1
Francois Villon
5.4
Španělská renesanční literatura
5.4.1
Miguel de Cervantes Saavedra
5.5
Anglická renesanční literatura
5.5.1
William Shakespeare a jeho základní dramata
5.5.2
Sonety
5.6
Česká humanistická literatura
6.
Barokní umění a dovršení pobělohorské kulturní tradice v naší literatuře
6.1
Definice baroka
6.2
Literatura v době baroka
6.2.1
Jan Amos Komenský
6.2.2
Bedřich Brídel, Adam Michna z Otradovic, Bohuslav Balbín
7.
Věk rozumu, ideál životní vyrovnanosti v literatuře a odvrat od něj
7.1
Klasicismus
7.2
Literatura
7.2.1
Pierre Corneille
7.2.2
Moliére
7.2
Osvícenství
7.2.1
Voltaire
7.2.2
Jean Jacques Rousseau
7.3
Preromantismus
7.3.1
Friedrich Schiller
7.3.2
Johann Wolfgang von Goethe
8.
Počátky české novodobé vědy a umění v době obrozenecké
8.1
Charakteristika doby
8.2
Fáze defenzivní - Jan Dobrovský
8.3
Fáze útočná - Josef Jungmann, František Palacký, Jan Kollár, František Čelakovský
9.
Romantická revolta proti rozumu a řádu
9.1
Romantismus
9.2
Anglický romantismus - George Gordon Byron, Walter Scott
9.3
Romantismus v USA - Edgar Allan Poe
9.4
Francouzský romantismus - Viktor Hugo
9.5
Český romantismus - Karel Hynek Mácha
9.6
Ruský romantismus- Alexandr Sergejevič Puškin
10.
Počátky realismu v české literatuře v období bachovského absolutismu
10.1
Karel Havlíček Borovský
10.2
Božena Němcová
10.3
Karel Jaromír Erben
11.
Realismus v české a světové literatuře
11.1
Realismus a jeho znaky
11.2
Emil Zola a jeho naturalismus
11.3
Francouzský realismus
11.3.1
Honoré de Balzac
11.3.2
Guy de Maupassant a Gustav Flaubert
11.4
Anglický realismus
11.4.1
Charles Dickens
11.5
Ruský realismus
11.5.1
Fjodor Michajleovič Dostojevskij
11.5.2
Lev Nikolajevič Tolstoj
11.5.3
Nikolaj Vasiljevič Gogol
11.6
Český realismus
11.6.1
Karel Václav Rais
11.6.2
Alois Jirásek
12.
Literární generace 2. poloviny 19. století
12.1
Májovci - Jakub Arbes, Karolína Světlá
12.2
Ruchovci - Josef Václav Sládek, Svatopluk Čech
12.3
Lumírovci - Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický,
13.
České divadlo a drama od počátku do 1. světové války
13.1
Josef Kajetán Tyl
13.2
Ladislav Stroupežnický
13.3
Gabriela Preissová
13.4
Alois a Vilém Mrštíkovi
14.
Negace měšťanského světa v evropské a české literatuře v přelomu 19. a 20. století
14.1
Charles Baudelaire
14.2
Arthur Rimbaud
14.3
Paul Verlaine
14.4
Impresionismus
14.5
Symbolismus
14.6
Dekadence
14.7
Mladší generace 90. let
14.7.1
Fráňa Šrámek, František Gellner, Viktor Dyk, Karel Toman
15.
Avantgardní umělecké směry 20. století a jejich odraz v české literatuře
15.1
Kubismus a futurismus
15.2
Dadaismus a expresionismus
15.3
Surrealismus český a světový
15.3.1
Vitězslav Nezval a Guillaume Apollinaire
15.3.2
Devětsil
15.3.3
Poetismus
16.
Poezie jako obraz společenských poměrů v dob mezi válkami
16.1
Proletářská poezie
16.1.1
Jiří Wolker
16.2
Poetismus
16.2.1Konstantin Biebl
16.2.2
Vitězslav Nezval
16.2.3
Jaroslav Seifert
16.3
František Halas
16.4
Vladimír Holan
16.5
Literatura za okupace
16.5.1
Jiří Orten
17.
Hlavní proudy a osobnosti české meziválečné prózy
17.1
Česká meziválečná próza
17.2
Válečná tematika
17.2.1
Jaroslav Hašek
17.3
Sociální próza
17.3.1
Ivan Olbracht
17.3.2
Vladislav Vančura
17.3.3
Karel Čapek
17.3.4
Karel Poláček
17.3.5
Franz Kafka
18.
Odhalování složitosti a krás světa v české poezii po roce 1945
18.1
František Hrubín
18.2
Ivan Blatný
18.3
Jiří Kolář
18.4
Josef Kainar
18.5
Miroslav Florian
19.
Vývojové tendence české prózy po roce 1945
19.1
Charakteristika doby
19.2
Arnošt Lustig
19.3
Ladislav Fuks
19.4
Ota Pavel
19.5
Ludvík Vaculík
19.6
Milan Kundera
19.7
Josef Škvorecký
19.8
Bohumil Hrabal
19.9
Vladimír Páral
20.
České divadlo a drama století
20.1
Voskovec a Werich na scéně
20.2
Vývoj divadel podle desetiletí
21.
Humor a satira jako nástroj společenské kritiky
21.1
Definice satiry a středověké satirické skladby
21.2
Karel Havlíček Borovský
21.3
Svatopluk Čech
21.4
Karel Čapek
21.5
Karel Poláček
21.6
Osvobozené divadlo
22.
Mladý hrdina v proměnách literatury
22.1
Homérské eposy
22.2
Rysy romantického hrdiny
22.2.1
William Shakespeare
22.2.2
Karel Hynek Mácha
22.2.3
Fjodor Michajleovič Dostojevskij
22.2.4
Erich Maria Remarque
22.2.5
Ernest Hemingway
23.
Český spisovatel světového významu - Karel Čapek
23.1
Bibliografie
23.2
Stěžejní díla - Matka, Továrna na absolutno
23.3
Utopická díla - Krakatit, R.U.R
23.4
Povídková tvorba
23.5
Cestopisy
24.
Válečná tematika v české a světové literatuře 20. století
24.1
Německo - Erich Maria Remarque
24.2
USA - Ernest Hemingway, Joseph Heller
24.3
Francie - Roman Rolland
24.4
Rusko - Ivan Bunin, Michal Bulgakov
24.5
Neorealismus- Alberto Moravia,
24.6
Reakce na válku
24.6.1
Arnošt Lustig
24.6.2
Ladislav Fuks
24.7
Válečná próza 70. let
24.7.1
Ota Pavel
25.
Světová literatura 2. pol. 20. století
25.1
Existencionalismus
25.1.1
Jean Paul Sartre
25.1.2
Albert Camus
25.2
Absurdní drama
25.2.1
Samuel Beckett, Eugene Ionesco
25.2.2
České absurdní drama - Václav Havel
25.3
Neorealismus ve filmu a v literatuře
25.3.1
Visconti, Rossellini a De Sica
25.3.2
Alberto Moravia
25.4
Postmodernismus
25.4.1
Umberto Eco
25.5
Magický realismus
25.5.1
Gabriel Garcia Márquez
25.6
Literatura v USA
25.6.1
Joseph Heller
25.6.2
William Styron
25.7
Beat Generation
25.7.1
Jack Kerouac
25.7.2
Allen Gingsberg
25.8
Literatura v Rusku
25.8.1
Alexandr Solženicyn
25.8
Fantasy
25.9.1
J.R.R. Tolkien
25.9.2
Terry Pratchett
25.9
Utopie a sci-fi
25.9.1
Ray Bradbury

Úryvek

"8. POČÁTKY ČESKÉ NOVODOBÉ VĚDY A UMĚNÍ V DOBĚ OBROZENECKÉ
NÁRODNÍ OBROZENÍ
- vzniklo v 70 létech 18. stol. - 40 letech 19. stol., střed asi roku 1848
- je to národní hnutí za vytvoření novodobého českého národa (v lidech probuzí cítění, že jsou příslušníci českého národa)
- obrození bylo spojeno se snahou vytvořit spisovný jazyk, spisovnou kulturu, vědu

Marie Terezie zavádí reformy a pokračuje v nich Josef II., který v roce 1781 zrušil nevolnictví a jezuitský řád a vydal toleranční patent - náboženská svoboda. Tím se mohli poddaní volně stěhovat a dávat své děti na studia = ve městě se přestěhovávali lidé česky mluvící do poněmčených měst. Nositeli bylo české měšťanstvo (buditelé), řemeslníci, zemědělci, obchodníci i v počátcích šlechta.

Fáze obranná (defenzivní) - do 18. století
- charakteristický je pro ni:
- zájem o historii - připomíná slavné minulosti českého národa
- zájem o český jazyk
- teoretický - vycházejí obrany českého jazyka (např.: Balbínova národní obrana, vydána F. M. Pelclem), zdůrazňují potřebu češtiny a vědecké zkoumání českého jazyka
- vědecký - zkoumání českého jazyka

Jan Dobrovský (1753 - 1829)
- studovat teologii, členem Jezuitského řádu (do jeho zrušení)
- byl rektorem tzv.: generálního semináře pro výchovu kněží na Hradisku v Olomouci
- studijní cesty - Švédsko, Rusko, soukromý vědec, osvícenský vědec
- nejvýznamnější osobnost obrozené literatury na přelomu 18. a 19. století
- typická je pro něj snaha objevit pravdu bez ohledu na to, nakolik je příjemná a doložit je spolehlivými důkazy (viz počátky tvorby - v latinském pojednání dokázal, že zlomek
evangelia sv. Marka uchovaný v Praze není originál, ale pozdější kopie
- fakta viděl v souvislostech, snažil se vidět jejich zákonitosti ačkoli příliš nevěřil v úspěch národního hnutí a další uplatnění češtiny ve vědě a náročné literatuře (sám psal latinsky a německy), svými pracemi vytvořil předpoklady pro její další rozvoj
- pozitivně přijímal českou tvorbu lid, proto se snažil o ustálená tehdy již velmi rozkolísané jazykové normy

- díla:
- Zevrubná mluvnice jazyka českého - psána německy, vychází z Bible Kralické
- Dějiny českého jazyka a literatury - psána latinsky
- Německo-český slovník - 2 díly
- Základy jazyka staroslověnského - psána latinsky, zbytek německy
- tímto dílem spolu s dalšími drobnějšími pracemi o
slovanských jazycích se stal zakladatelem Slavistiky
= věda a slovanských jazycích a literaturách


Počátky novočeského divadla:
- mělo velký význam pro rozšiřování češtiny
- existovala kočovná divadla (loutkář Matěj Kupecký), ale i stálá divadla
- střediskem divadelního života byla Praha
- divadlo na Kopkách - hrálo se německy
- založeno Stavovské divadlo - hrálo se německy a 1x týdně česky
- bylo otevřeno divadlo Bouda - bylo na Václavském náměstí, kde se hrálo pouze česky,
ale i v roce 1789 bylo zavřeno kvůli financím
- bylo nouze psát česky psané texty a tím pádem se překládalo - Moliér, Schiller - hry se počeštily
- Václav Thám - nejvýznamnější osobnost, herec, režisér, dramaturg, dramatik"

Poznámka

Práce je kompilační a obsahuje velké množství překlepů a věcných chyb. Například Boris Gotunov - místo Boris Godunov; Barunka Panková- místo Barunka Panklová; Paní Borarijová- místo Paní Bovaryová, kněz Koniáž- místo kněz Koniáš; Pujmanové román Lodě na křižovatce- místo Lidé na křižovatce aj. Práce je psaná v odrážkách. Rozsah jednotlivých otázek je cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19909
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse