Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Souvislost českého jazyka a literatury - maturitní otázka 18/26

Souvislost českého jazyka a literatury - maturitní otázka 18/26


Kategorie: Maturitní otázky z literatury, Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracovaná maturitní otázka z českého jazyka se věnuje souvislostem českého jazyka s literaturou. Práce je zpracována formou tabulky, která k časovému údaji (v podobě vymezení století či jednotlivých letopočtů) uvádí přináležející umělecký sloh, období v literatuře, používaný jazyk a pravopis. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Projev - maturitní otázka 17/26, následující Jazyková kultura - maturitní otázka 19/26.

Obsah

1.
Století či letopočet
2.
Umělecký sloh
3.
Období v literatuře
4.
Jazyk
5.
Pravopis

Úryvek

"6. Souvislost českého jazyka a literatury

Století Sloh Období v literatuře Jazyk Pravopis
9. - 11. (12.) románský Počátky české literatury (staroslověnské, boj, latinské období) staroslověnština,
latina x
13. - 14. gotika Vznik česky psané literatury (přemyslovci, lucemburkové) latina, čeština, němčina primitivní
spřežkový
15. gotika husitství čeština diakritický
16. - poč. 17. renesance humanismus, renesance čeština, latina bratrský
poč. 17. - 70. léta 18. baroko,
rokoko baroko čeština, němčina bratrský
konec 18. - 1. pol. 19. klasicismus,
empír, romantismus národní obrození
romantismus čeština, němčina analogický (=novočeský)
2. pol. 19. - 1918 pseudoslohy,secese realismus, buřiči, moderní básnické směry němčina, čeština analogický
1918 - 1939 klasicismus
konstruktivismus
kubismus, moderna válečný, demokratický, historický, ruralistický, společenský, psychologický román čeština
(němčina) analogický
1939 - 1945 x období okupace němčina, čeština analogický
1945 - 1968 moderní architektura válečný, historický, budovatelský, psychologický román čeština analogický
(úprava - 50. léta)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku, jiný text v ní není.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x478f9e9a59b3d.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Souvislost_ceskeho_jazyka_a_literatury.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse