Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Starověké písemnictví - maturitní otázka 1/15

Starověké písemnictví - maturitní otázka 1/15

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z literatury o starověkém písemnictví v Indii, Číně, Egyptě, Arábii, Persii, Palestině, Řecku a Římě. Důraz je kladen na tvorbu a autory antiky. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Středověká literatura - maturitní otázka 2/15.

Obsah

1.
Mezopotámie
2.
Egypt
3.
Indie
3.1
Ttexty spjaté s buddhismem
3.2
Lyrika
4.
Čína
5.
Arábie
6.
Persie
7.
Palestina
7.1
Bible
8.
Antika
9.
Řecko
9.1
Archaické období (9. - 6. st. př. n. l.)
9.1.1
Homér (8. st. př. n. l.)
9.1.2
Hesiodos
9.1.3
Aisópos = Ezop (6. st. př. n. l.)
9.1.4
Lyrika
9.1.4.1
Sapfó (přelom 6. a 7. st. př. n. l.)
9.1.4.2
Anakreón (6. st. př. n. l.)
9.1.4.3
Pindaros (5. - 6. st. př. n. l.)
9.2
Attické období (5. - 4. st. př. n. l.)
9.2.1
Klasické attické drama
9.2.2
Attická tragédie
9.2.2.1
Théspis (6. st. př. n. l.)
9.2.2.2
Aischylos (525 - 455 př. n. l.)
9.2.2.3
Sofokles (asi 496 - 406 př. n. l.)
9.2.3
Attická komedie
9.2.3.1
Aristofanes (asi 446 - 388 př. n. l.)
9.2.4
Historie = dějepisectví
9.2.4.1
Herodotos (asi 5. st. př. n. l.)
9.2.4.2
Thukydides (5. st. př. n. l. - mladší než Herodotos)
9.2.5
Rétorika = řečnictví
9.2.5.1
Isokrates
9.2.6
Filosofie
9.2.6.1
Sokrates (469 - 399 př. n. l.)
9.2.6.2
Platón (427 - 347 př. n. l.)
9.2.6.3
Aristoteles
9.3
Helénistické období (4. - 1. st. př. n. l.)
9.3.1
Drama
9.3.1.1
Menandros (4. - 3. st. př. n. l.)
9.3.2
Poezie
9.3.2.1
Theokritos (300 - 260 př. n. l.)
9.3.3
Epikurejská filosofie
9.3.4
Stoická škola
9.4
Římské období (1. st. př. n. l. - 529 n. l.)
9.4.1
Lukianos (asi 120 - 180)
9.4.2
Plutarchos (asi 50 - 120)
10.
Řím
10.1
Archaické období (3. - 2. st. př. n. l.)
10.1.1
Livius Andronicus (280 - 207 př. n. l.)
10.1.2
Titus Maccuis Plautus (251 - 184 př. n. l.)
10.1.3
Publius Terentius Afer (asi 195 - 159 př. n. l.)
10.1.4
Cato (234 - 149 př. n. l.)
10.1.5
Satira
10.1.5.1
Lucilius (180 - 101 př. n. l.)
10.2
Klasické období (1. st. př. n. l. - 14. n. l.)
10.2.1
Cicero (106 - 43 př. n. l.)
10.2.2
Gaius Julius Caesar (100 - 44 př. n. l.)
10.2.3
Gaius Valerius Catullus (84 - 54 př. n. l.)
10.2.4
Poezie
10.2.4.1
Publius Vergilius Maro (70 - 19 př. n. l.)
10.2.4.2
Publius Ovidius Naso (43 př. n. l. - asi 18 n. l.)
10.2.4.3
Quintus Horatius Flaccus (65 - 8 př. n. l.)
10.3
Postklasické období (14 - 5. st. n. l.)
10.3.1
Lucius Annaeus Seneca (4. př. n. l. - 65 n. l.)
10.3.2
Decimus Iunis Iuvenalis (50 - 127 n. l.)
10.3.3
Marcus Valerius Martialis (asi 40 - 104 n. l.)
10.3.4
Gaius Petronicus (? - 60 n. l.)
10.3.5
Publius Cornelius Tacitus (asi 55 - 120 n. l.)

Úryvek

“klasické období (1. st. př. n. l. - 14. n. l.)
- zlatý věk římské literatury

CICERO (106 - 43 př. n. l.)
- významný řečník a politik
- proslul veřejnými řečmi - soudní, žalující, politické, obhajující
- jeho jazyk a sloh jsou považovány za vrchol klasické latiny
GAIUS JULIUS CAESAR (100 - 44 př. n. l.)
- císař římský
- podporoval umění
- dílo: Zápisky o Válce Galské (52 - 51 př. n. l.)
- jeho osobní vzpomínky na dobývání Galie + pohledy do života Keltů než je ovládli Římani

GAIUS VALERIUS CATULLUS (84 - 54 př. n. l.)
- významný básník, pocházel ze zámožné rodiny a pohyboval se ve vznešených kruzích
- založil mladořímskou školu
- jeho nejživější verše jsou milostné
- dílo: O lásce k milence Lesbii
- tragickou rozporuplnost básníkovi lásky vyjadřuje verš “Odi et amo”
(nanávidím a miluji)
- v překladu do češtiny se Otakar Smrček drží antické formy tohoto díla

Poezie
- významný literární žánr této doby

PUBLIUS VERGILIUS MARO (70 - 19 př. n. l.)
- přežil svou dobu
- byl velmi oblíbený básník jak v Antice tak ve středověku
- dílo: Zpěvy pastýřské = Bukolika
- v této sbírce navazuje na Theokritovy idyly
- obsahuje 12 básní tzv. bukolické poezie
Zpěvy rolnické = Georgika
- zbásněné zemědělské rady
- tato sbírka je hodně ovlivněna eposem Práce a dni od Hesioda

Aeneis
- český název: V Aeneidě
- epos - řecká Homérovská inspirace
- hlavní hrdina Aeneas - trójský hrdina, který je považován za mýtického praotce Římanů
- statečný, spravedlivý, laskavý a rozvážný, zbožný poslušný
- představuje ideálního římského občana a ideálního středověkého rytíře
- tématicky má dvě části - 1. část - Aeneas bloudí po skončení Trojské války, prožívá různá dobrodružství a hledá novou vlast
- tématická podobnost s Odysseou
- 2. část - válečná epizoda, Aeneas bojuje na italském území, nakonec vítězí a zakládá město v Latiu
- tématická podobnost s Iliadou

PUBLIUS OVIDIUS NASO (43 př. n. l. - asi 18 n. l.)
- pocházel ze zámožné rodiny
- byl velmi slavný už za svého života - 10x vyhrál básnickou soutěž
- pohyboval se v nejvyšších kruzích
- 8 n. l. - náhle vypovězen do Tomidy - nehostinné město, obyvatelé nevzdělanci - Ovidius zdrcen - odraz v jeho díle - nářky a žalozpěvy
- 14 n. l. - výměna císařů, ale Ovidius milost nedostal
- byl vynikající vypravěč - velká fantazie, obrazotvornost, živé vyprávění
- hrdiny polidšťoval, povrchnost - jde mu o pobavení čtenáře
- dílo: milostná poezie
Heroides
- český název: Listy heroin
- sbírka 15 fiktivních dopisů milenek nebo manželek mytologických hrdinů, kteří je na dlouho opustili - Penelopé Odysseovi, Médea Iasónovi, Dídó Aeneovi,…
- obsahem těchto dopisů je nešťastná láska, odloučení, žárlivost a prosby o návrat
- v těchto dopisech hrdinky ztrácejí své hrdinské vlastnosti - polidšťuje je
- výborně vystihnutá psychologie žen

Umění milovat (2 př. n. l.)
- parodie na didaktickou poezii
- 3 části: nalezení předmětu lásky, rady jak lásku získat a rady jak si lásku udržet
- rady dostávají nejprve muži a pak ženy
- aktuální i dnes, protože s lehkostí a vtipem ztvárnil Ovidius ožehavá témata
- „Tmavá se hodí k bílé pleti (i Bríseově dceři slušela, i tehdy, když padla do zajetí, v temném oděvu kráčela), bílá se k tmavé pleti hodí (Andromedo, jak ses líbila, když bíle oděna z lodi na pevnou zem jsi vkročila)

verše s mytologickými náměty
Proměny
- zde Ovidius zpracoval téměř 250 bájí, které časově uspořádal
- ústřední motiv - proměna člověk v něco nesmrtelného (bůh, hvězda, kámen)
Ceasarova duše se změnila v kometu
- báje: Potopa světa, Daidalos a Ikaros,…
verše z vyhnanství
- oficiálně vyhoštěn za nemravné verše ve svých dílech
- byl zapleten do polit. událostí (aféra kolem císaře) - změna charakteru jeho tvorby

Žalozpěvy = Elegie
- obsahuje pět knih, jeho životopis (konec 4. knihy), nářky nad osudem a hrůzami kraje v okolí Tomidy, prosby o zmírnění osudu, obrací se na manželku a na přátele (bez jmen)

Listy z Pontu
- básnické dopisy s podobným obsahem jako žalozpěvy

- shrnutí: Ovidius je jeden z nejnadanějších římských básníků, ale poezie je pro něj především hra. V Evropě oblíben v renesanci a humanismu. Jeho sbírka proměny inspirovala výtvarné umění. U nás inspiroval Vrchlického. Jeho epigoni (napodobovatelé) jsou Zeyer, Machar, J. Karásek - moderna"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13957
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse