Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Starověké písemnictví - maturitní otázka

Starověké písemnictví - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá starověkým písemnictvím. Popisuje starověkou literaturu od dávné Mezopotámie, až po vznik Bible. Nezapomíná ani na vyspělou literaturu antického Řecka a Říma. Jmenuje významné osobnosti, i důležité pokroky ve vědě a společnosti.

Obsah

1.
Počátky světového písemnictví
1.1.
Mezopotámie
1.2.
Egypt
1.3.
Indie
1.4.
Čína
1.5.
Arabská literatura
1.6.
Japonská literatura
1.7.
Hebrejská literatura
2.
Antická literatura
3.
Archaické období
4.
Klasické období

Úryvek

"3. KLASICKÉ OBDOBÍ 5. – 4. Století před naším letopočtem. Rozkvět Athén, přesunuje se tam kulturní život, autoři napsali většinou přes 50 her, ale dochovalo se jich málo. Lyrika zatlačila homérskou epiku. Poezie byla zpívána za doprovodu lyry nebo píšťaly. Vznik dramatu = původně na oslavu boha Dionýsa, vyvinutí v dithyrambu = kulturní literární píseň, kterou zpíval chór. První herec, řecký dramatik Thespidius poprvé použil herce a chór, dialog s chorem, barevné kostýmy, hry psané ve verších, sbor ukrytý za scénou komentoval děj. Tragédie = zpěv kozla, kozlí píseň. Čerpají z mýtů, vztah jedince a společnosti, neřešitelné situace, marný boj s osudem. Autoři toho období Aischylos z ostrova Paru. Zakladatel řecké lyriky, nestarší evropský „prokletý“ básník, ctěn jako Homér. Zachovaly se jen zlomky jeho tvorby, psal elegie, epigramy, ostré jamby. Kritizoval uzavřenou aristokratickou společnost. Zavedl melodramatický přednes. Díla ORESTEIA = jediná řecká úplně zachovalá trilogie, užívá 3. Herce, kterého zavedl Sofoklés. Tématem je osud potomků Atreových, na kterých lpí kletba za hrozný zločin jejich předka. (Atreus usmrtil děti svého znepřáteleného bratra Thyesta a pohostil ho jejich masem. Král Agamemnon se vrací z trojské války zpět do Argu, jeho nevěrná manželka spolu se svým milencem Aigisthem jej zavraždí. Agememnonův syn Orestes se vrací do Argu, aby na rozkaz Apollonovy věštby pomstil otce. Setkává se se svou sestrou Elektrou, která ho k pomstě ještě více podnítí. Když Orestes zavraždí svou matku a jejího milence, je pronásledován Erinyjemi, bohyněmi pomsty. Athéna zřizuje soud porotců, Erinyje obviňují Oresta, Apollón jej hájí. Zápas mezi principy otcovského a mateřského práva. Nakonec je Orestes ospravedlněn a Athéna přeměňuje soudní sbor v stálý soud (areopag) – odstranění krevní pomsty. Dále Upoutaný Prometheus – porušil božské zákony tím, že ukradl bojům oheň a dal ho lidem. Za to je přikován e skále, odkud je nakonec vysvobozen. = inspirace pro moderní básníky Goethe, Byron. Další dílo PERŠANÉ. Sofoklés, dramatik, který žil v 5. století před naším letopočtem. Pocházel ze zámožné rodiny. Zpočátku sám vystupoval jako herec, ale pro slabý hlas toho nechal a věnoval se dramatické tvorbě. Napsal asi 120 her, z nichž se zachovalo 7: AIÁS, ANTIGONA, KRÁL OIDIPUS, ELEKTRA, FILOKTETES, TRÁCHIŇANKY, OIDIPUS NA KOLÓNĚ. Dovršil vývoj tragédie tím, že zavedl 3. herce. Ještě více omezil úlohu sboru, věnoval větší pozornost psychologickému prokreslení postav a dramatickému pojetí her. Sofoklovi hrdinové jednají většinou samostatně. Těžiště konfliktu se odehrává uvnitř postav, odráží se tu rozpor mezi tradiční morálkou a individualismem. Mezi jeho nejznámější díla patří OIDIPUS KRÁL – věštba předpoví, že Oidipus zavraždí svého otce a spáchá incest se svou matkou, proto je jako mimino odnesen do hor. Adoptuje ho korintský král, ale Oidipus se dozví o věštbě a opouští své domnělé rodiště a jde do Théb. Cestou nevědomky zabije svého otce převlečeného za pocestného a pak dostane svou matku za ženu. Théby postihne mor, Oidipus se nakonec všeho dopátrá, oslepí se, (aby neviděl hrůzy, které spáchal) a odchází. Dalšími díly jsou ANTIGONA, ELEKTRA. Euripidés se narodil na Salamíně a věnoval se výhradně studiu a literární tvorbě. Udržoval četné styky se známými filozofy té doby, vlastnil velmi rozsáhlou knihovnu. Kritizoval tradiční náboženské představy, společenské a mravní názory. Za svého života byl proto terčem posměchu. Je autorem především tragédií o konfliktu člověka s člověkem, přinesl jako první na scénu aktuální problémy athénské společnosti a snaží se o zrovnoprávnění žen, tzn. zaměření na ženské postavy. MÉDEA = tragédie ženy, která opustila svou vlast a s vůdcem argonautů Iasonem odešla do jeho země. On ji opustil pro jinou ženu. Médea se mstí zabitím Iásona, svých dětí i nové ženy. V tomto díle je skvěle vykreslená proměna od obětavosti a lásky až k žárlivé pomstě a zoufalství. ELEKTRA = přiměla svého bratra, aby zabil zrádnou matku a jejího milence, tím pomstil svého otce. Avšak Euripides je přesvědčen, že neměli právo zabít matku. Další díla TROJANKY, ALKÉSTIS. Princip deus ex machina (jako první Sofoklés) = použití strojů pro vyjevení bohů ve hře.
Dalším směrem literatury jsou Komedie = veselá píseň. Aristofanes nebojácný humorista, autor komedií těsně spjatých s událostmi politického i kulturního života Athén. Zajímal se o kulturu a soudobou politickou situaci Athén. Útočil na záporné lidské vlastnosti. Idealizoval dobu athénského rozmachu a s přítomností nebyl spokojen. Stíhal nové náboženské a filosofické myšlenky, byl zastáncem zděděné víry. Kontrastně používal lidová až vulgární slova a naproti tomu výrazy z tzv. vyšší vrstvy. Díla ŽÁBY – vyřizuje si osobní spory s Euripidem. JEZDCI, MÍR, LISISTRATA = protiválečné satiry. PTÁCI – fantastický příběh athénských občanů, vidina ideální společnosti. Herodotos zcestoval velkou část tehdejší světa, pobýval i v Athénách. Vývoj světa pojal jako odvěký zápas mezi Řeky a barbary. Smysl dějin viděl v úsilí o stálou rovnováhu sil ve světě a v tom, že božstvo trestá smrtelníky, kteří překročili dané meze. Jeho dílo HISTORIES APADEXIS je prvním vylíčením národních řeckých dějin. Tvoří ho 9 knih. První 4 knihy obsahují dějiny východních národů, 5 dalších knih popisuje Řecko – perské války. Hérodotovy práce o práce obsahují i informace zeměpisného charakteru – o životě v zemích, krajích a zvycích jiných národů. Byl nazván otcem dějepisu. Thúkýdidés byl vlastním zakladatelem vědecky pojatého dějepisu. Ke všem pramenům přistupoval kriticky a nepřipouštěl zásahy bohů do historického vývoje. Hledal přirozené příčiny vývoje událostí. Postupoval chronologicky a omezil se na zábavný způsob zpracování. Napsal celkem 8 knih, v nichž vylíčil peloponéské války (DĚJINY PELOPONÉSKÉ VÁLKY). Zakladatel pragmatického řečnění. Aristoteles je zakladatelem lycea a autorem téměř 150 spisů. Také je považován za zakladatele logiky. Stal se tvůrcem nové naukové prózy a vědeckého pojednání. Díla ORNANON – logika. FYZIKA, O NEBI, O DUŠI – přírodní vědy, METAFYZIKA - otázky spojené s rozpracováním života, RÉTORIKA - o řečnictví, POETIKA – literární umění. Zavedl zásadu tří jednot: děj se má odehrávat na jednom místě, v jedné době a má být jedna dějová linie."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.sweb.cz/emur/recka-literatura/

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15115
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse