Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Středověká česká literatura - maturitní otázka

Středověká česká literatura - maturitní otázkaKategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Heslovitá maturitní otázka zpracovává téma středověké české literatury. Uvádí díla staroslověnského písemnictví, latinsky psané literatury a konečně i první česky psané písně. Následuje zpřehlednění české epické a lyrické tvorby. Závěr patří husitské a pohusitské literatuře a jejím zástupcům.

Obsah

1.
Staroslověnské písemnictví
1.1
Proglas
1.2
Život Konstantinův
1.3
Život Metodějův
1.4
Legenda o sv. Václavu
1.5
Legenda o sv. Ludmile
2.
Latinsky psaná literatura
2.1
Kosmova kronika česká
3.
Počátky česky psané literatury
3.1
Hospodine, pomiluj ny
3.2
Svatý Václave, vévodo české země
4.
Česká epika
4.1
Dalimilova kronika
4.2
Tkadleček
4.3
Mandevilluv cestopis
4.4
Legenda o sv. Prokopu
4.5
Legenda o sv. Kateřině
5.
Česká lyrika
5.1
Závišova píseň
5.2
Podkoní a žák
5.3
Hradecký rukopis
5.4
Vita Caroli
5.5
Drama
6.
Literatury doby husitské
6.1
Husovi předchůdci
6.2
Jan Hus a jeho tvorba
6.3
Jistebnický kancionál
6.4
Budyšínský rukopis
7.
Doba pohusitská
7.1
Trojánská kronika
7.2
Petr Chelčický
7.3
Jan ze Žatce

Úryvek

"Staroslověnské písemnictví - (2. pol. 9.stol) - Staroslověnština - první spisovný jazyk slovanů. Konstantin a Mtoděj byly vyslány na žádost Knížete Rastislava z Bizanc. Vznik Hlaholice, později Cirilice.
Proglas - veršovaná předmluva k evangeliu.
Život Konstantinův - složitejší forma.
Život Metodějův - jednodušší forma.
Paterik - knihy otců - o mniších a poustevnících.
10. stol. - Staroslověnské legendy oslavující panovníka.
Legenda o sv. Václavu
Legenda o sv. ludmile - Václavova babička
Latinsky psaná literatura - (10. - 11.stol) - Boj staroslověnština a latiny. Později vítězí latina.
Kosmas - Kosmova kronika Česká - první latinsky psaná kronika Česká
Počátky česky psané literatury - (11. - 12.stol) - Bohemika - česky psané věty v latinském textu.
Glosy - česky psané vysvětlivky.
Hospodine, pomiluj ny - první česká duchovní píseň
Svatý václave, vévodo české země - druhá nejstarší píseň, později využívána husity.
Gnómy - mravoučné verše.
Česká epika - (počátek 14.stol) - veršované skladby - autoři nejsou známi.
Alexandries - aktuálně zpracovaná biografie Alexandra Velikého.
Tristan a Isolda - veršovaný román
Dalimilova kronika - první česky psaná (veršovaná) kronika.
prozaické texty - Tkadleček - próza - spor milence s neštěstím.
Kronika o Štilfridovi, Bruncvík - rytířská próza.
Cestopisy - Mandevillův - vymyšlený.
Milión Marca Pola -
České legendy - O svatém Prokopu - o knězi prokopovi ajeho prostém životě.
O svaté kateřině - křesťanská mučednice"

Poznámka

Práce je psána v heslech a má kompilační charakter. Text obsahuje velké množství překlepů a pravopisný a gramatických chyb.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4be155c707c0b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ceska_stredoveka_literatura_MO.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse