Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Světová literatura 1. poloviny 20. století

Světová literatura 1. poloviny 20. stoletíKategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z literatury se věnuje historickému kontextu, významným autorům a dílům i často uplatňovaným žánrům světové literatury 1. poloviny 20. století.

Obsah

1.
Atmosféra doby
2.
Významní představitelé světové prózy 1. poloviny 20. století
2.1.
Francie
2.2.
Anglie
2.3.
Německo
2.4.
Pražská německá literatura
2.5.
Rakousko
2.6.
Rusko
2.7.
USA
3.
Nejčastěji uplatňované žánry

Úryvek

"1) atmosféra doby
Dobové vlivy
- 1914 - 1918 - 1. světová válka
- 1917 - Říjnová revoluce
- 20. léta - stabilizace společnosti
- 30. léta - hospodářská krize, hrozba fašismu, válka ve Španělsku
- 1939 - 1945 - 2. světová válka

- rozvoj techniky a civilizace, 1. světová válka, pak úsilí o nový řád vede k vítězství fašismu (Itálie, Německo) a komunismu (Rusko po říjnové revoluci 1917), rozpad Rakouska - Uherska, vznik samostatného československého státu - I. prezident T. G. M., samostatnost národa už požadovat Manifest českých spisovatelů z roku 1917, poválečná konjuktura vystřídána světovou hospodářskou krizí 30. let, příprava dalšího válečného konfliktu, španělská občanská válka, 2. světová válka
- hlavní znaky - uvolňování dějové linie, rezignace na univerzalitu vnímání, posílení popisných a úvahových prvků, lyrizace, poetizace, subjektivizace textu, metaforické vyjadřování, využití deníků, dopisů, memoárů, hra s jazykem, hudebnost, ich-forma, pronikání dokumentu, reportážních a publicistických postupů, návrat k mýtům
- světová próza 1. poloviny 20. století - soustřeďuje se na zobrazení současnosti i minulosti, hledá příčiny současného společenského rozvratu, nejistot. Častými tématy této doby jsou:
- kritika soudobé společnosti, měšťáctví, honby za ziskem, morálního rozkladu společnosti, řešení sociálních problémů
- hrůzy místních, občanských a 1. světové války. Autoři zobrazují utrpení vojáků, ale i civilního obyvatelstva. Svými díly se obracejí ke svědomí lidstva, odsuzují válku, vyjadřují touhu po míru.
- významné místo v literatuře - próze zaujímají historické romány. Autoři často promítají vážné současné problémy do historických námětů - např. rasismus, národní nesnášenlivost = náboženské problémy apod. Sem patří i vynikající životopisné romány o vědcích, spisovatelích, hercích atd.
- v hojné míře se začínají vyskytovat vědecko-fantastické romány (science fiction, krátce sci-fi)

2) významní představitelé světové prózy 1. poloviny 20. století
Francie
Alan Fournier (1886 - 1914)
- mnoho rysů typických pro světovou prózu můžeme sledovat v díle z roku 1913 - Velký Mealnus
- básnický lyrizovaný text vytvořený z reality, zážitků vlastního dětství a dospívání

Marcel Proust (1871 - 1922)
- Hledání ztraceného času (od 1905 až do jeho smrti)
- patnáctidílný cyklus (poslední tři díly vycházejí po smrti autora), Svět Swannových (2. část tohoto dílu Swannova láska), Ve stínu kvetoucích dívek, Svět Guermantových, Sodoma a Gomora, Uvězněná, Zmizelá Albertina, Čas nalezený
- vypravěč v první osobě rekonstruuje své prožitky, vzpomínky a pocity, ale i vyslechnuté příběhy z prostředí vysoké pařížské společnosti od počátku 20. století do 1. světové války
- svébytný románový útvar na pomezí mezi memoáry (ale vzpomínky nejsou řazeny chronologicky), psychologickým románem, souborem mravních ponaučení a naturalistickým románem prostředí, např. věta široce rozvětvená pokračuje na několika stranách, zabírá do detailů, neustále odbočuje, aby o vypovídané realitě sdělovala co nejvíce podrobností.
- otevřel cestu k překonání konvenčních románových postupů a k novému ztvárnění psychických procesů"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x519dfe0042e97.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Svetova_literatura_1_pol_20_stol_MO.doc (74 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse