Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Světová literatura od 17.století do poloviny 19. století - maturitní otázka

Světová literatura od 17.století do poloviny 19. století - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text velmi stručně seznamuje s proudy, představiteli a díly baroka, klasicismu, osvícentství, preromantismu a romantismu. Jedná se o kusá hesla a výčty.

Obsah

1.
Baroko
1.1
Itálie
1.1.1
Torquato Tasso
1.2
Anglie
1.2.1
John Milton
2.
Klasicismus
2.1
Pierre Corneille
2.2
Moliére
2.3
Jean de La Fontaine
2.4
Carlo Goldoni
3.
Osvícentství
3.1
Voltaire
3.2
Daniel Defoen
3.3
Johnathan Swift
3.4
Denis Diderot
4.
Preromantismus
4.1
Jean Jacques Rousseau
4.2
Goethe
4.3
Schiller
5.
Romantismus
5.1
Anglie
5.1.1
George Gordon Byron
5.1.2
Walter Scott
5.2
Německo
5.2.1
Heinrich Heine
5.2.2
Grimmové
5.3
Francie
5.3.1
Victor Hugo
5.3.2
Alexander Dumas
5.3.3
Stendhal
5.4
Rusko
5.4.1
Alexander Sergejevič Puškin
5.4.2
Lermontov
5.4.3
Gončarov
5.5
Amerika
5.5.1
Edgar Allan Poe
6.
Bodové porovnání klasicismu a romantimu

Úryvek

„4) Preromantismus
- od 2. pol. 18. st. Francie a Německo, období přechodu od klasicismu k romantismu, důraz na cit a přírodu, odklon od rozumu k citu, vášni
Jean Jacques Rousseau - filozof, pedagog, O smlouvě společenské, Emil čili o výchově
Johann Wolfgang Goethe - básník, dramatik, prozaik, Utrpení mladého Werthera - román psaný deníkovou formou, dvoudílné drama - Faust
Friedrich Schiller - dramatik, Loupežníci - drama, které mu vyneslo popularitu, ústřední konflikt je mezi bratry, Úklady a láska, Óda na radost, manon Lescaut - milostná próza5) Romantismus
- myšlenkové hnutí a umělecký směr 19. st. stojí v opozici proti klasicismu a osvícenství
- typ žánr: lyrická balda, básnická povídka, moderní epos, román ve verších, historický román a povídka
- konec 18. st. až 1. pol. 19. st., počátky v Anglii, pak Franice, konec feudalismu, počátky kapitalismu, citlivost, ptořitek
- hl. rysy: důraz na cit, fantazie, iracionalita, zájem o přírodu, exotiku, minulost, touhu po svobodě
- hrdina: osamělý, tajuplný, často revolucionář, autobiografické rysy
- název vznikl od romantic - román, napínavý, dobrodružný
- 2 podoby: 1) odklon od reality do světa iluzí a výmyslů = únik
2) autobiografie
Anglie: George Gorden Byron - básník, prozaik, neměl hezké dětství, nikdy se nevyrovnal s tím, že kulhal, zemřel při morové epidemii, Childe Haroldova pouť - autobiograf. epos, hl. hrdina odchází z domova a prochází různé země, Korzár, Lara
Walter Scott - 1. únik, zakl. hstorického romáu, sběratel lidových skotských balad, Ivanhoe
Německo: Heinrich Heine - Nové Básně, Novalis - hymny noci,
Bratři Grimmové - pohádky
O popelce
Francie: Victor Hugo - prozaik, básní, dramatik, aktivně se zúčastnil francouzské politiky, po neúspěších odchází do vyhnanství, po 20 letech se vrací zpět do Paříže, Zvoník od Matky Boží v Paříži, Legenda věků - trojdílný básnický cyklus o vývoji lidstva, Bídníci - vylíčil život ve Francii v době francouzské revoluce, četba: Slza za kapku vody, smrt Frolla, vzpomínka na noc ze čtvrtého - kritika Napoleona III. - básen“

Poznámka

Text obsahuje velké množství věcných chyb (zejména ve jménech - Torguato-Torquato, Goldeni-Goldoni, Gorden-Gordon, Stenhald-Stendhal), hrubých pravopisných chyb a překlepů.
Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b5aea4b9a8b8.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
MO_sve_lit_17-19.stol.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse