Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Světová poezie na přelomu 19. a 20. století - maturitní otázka 2/7

Světová poezie na přelomu 19. a 20. století - maturitní otázka 2/7


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se věnuje světové poezii na přelomu 19. a 20. století. V úvodu jsou stručně charakterizovány obecné znaky tvorby tohoto období, následuje přehled jejího vývoje v jednotlivých zemích. Představeni jsou nejvýznamnější básníci a v několika bodech jsou přiblížena jejich stěžejní díla. Předchozí část série maturitních otázek naleznete zde Antické základy evropské literarní kultury - maturitní otázka 1/7 a následující zde Karel Čapek - maturitní otázka 3/7.

Obsah

1.
Francie
1.1.
Prokletí básníci
1.1.1.
Charles Baudelaire
1.1.2.
Paul Verlaine
1.1.3.
Jean Arthur Rimbaud
1.2.
Symbolismus
1.3.
Impresionismus
1.4.
Dekadence
1.4.1.
Stéphane Mallarmé
2.
Německo
2.1.
Rainer Maria Rilke
3.
Anglie
3.1.
Oscar Wilde
4.
USA
4.1.
Walt Whitman
5.
Rusko
5.1.
Alexandr Alexandrovič Blok

Úryvek

"1. Francie
1.1. Prokletí básníci
1.1.1. Charles Baudelaire
• Básník, překladatel, kritik
• Symbolické vyjadřování
• Zahajuje moderní francouzskou poezii
• Protiměšťácký postoj, bohémský život v Paříži
• Do češtiny překládán Vrchlickým
• Vychází z romantismu, ale je proti romantické vášni a sentimentalitě a proti pozitivismu a zjednodušenému pohledu na skutečnost
• Ponuré, brutální stránky života v básnických obratech
• Hledá krásu v prostředí bídy i chudoby – harmonie, čistota x skutečný svět
• Touží po pravdivém a citlivém vyjádření krásy
• Hudebnost verše
• Smělost, brutální stránky života, originální básnická obraznost
• Fantazie, vytříbená forma, lyrismus
• Cynismus – otevřenost, pobuřuje měšťáky
• „čistá poezie“ – schopnost vsugerovat nálady a dojmy – pomocí slov a symbolů
• Dílo:
o Květy zla
- Lyrická sbírka
- Vzbudila velké pobouření svojí otevřeností, cynismem
- Hledá krásu v ošklivosti
- Název – oxymorón – spojení představy krásy a zla
- Báseň Zdechlina
• Obraz rozkladu a hniloby x krás mrtvých lásek
• Život x smrt
• Krása je v pravdě – klasicismus
• Obraz zdechliny x krása letního dne
• Krása života x pomíjivost
o Báseň Vztahy
- Vztah člověka k přírodě, harmonii, vnímání přírody duchem, čichem, vizuálně, chuťově
o Báseň Ó, já tě zbožňuji
- Zoufalství, milostná zklamání k uctívání krásy
o Báseň Epigraf
- Na odsouzenou knihu, útok na čtenáře, kteří autora nepochopili, báseň v próze

1.1.2. Paul Verlaine
• Symbolista
• Svým životem připomíná Villona
• Bohém, toulal se po Evropě s Rimbaudem, postřelil ho, poté byl vězněn
• Navazuje na Huga a Baudelaira
• Smyslový, náladový, bezprostřední
• Mistr náladovosti v poezii
• Umí vsugerovat čtenáři pocit
• Dílo:
o Básnické umění
- Programová báseň
- Formuluje principy symbolicé poezie
- Obsahová neurčitost – volný vztah ke skutečnosti
- Obraz nemá přímo zachycovat realitu
- Básnění náznakem, odstínem
- Vnitřní opravdovost, citlivost"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e3be36eae331.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Svetova_poezie_prelom_19_20_st_MO.doc (57 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse