Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Teorie literatury - zápisky z literatury 1/4

Teorie literatury - zápisky z literatury 1/4


Kategorie: Zápisky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna, příspěvková organizace http://www.gymklob.info, Klobouky u Brna

Charakteristika: Práce obsahuje podrobné a přehledné zápisky z hodin literatury na téma Teorie literatury. Zabývají se strukturou literárního díla, literárními útvary a žánry či prozodickými systémy. Zápisky mohou sloužit jako příprava na písemnou práci nebo test. Následující část série naleznete zde Nejstarší nepsané a písemné projevy - zápisky z literatury 2/4.

Obsah

1
Úvod do teorie literatury
2
Funkční rozvrstvení literatury
3.
Věda o literatuře
3.1
Literární teorie
3.2
Literární historie
3.3
Literární kritika
4
Struktura literárního díla
4.1
Tematika
4.1.1
Děj
4.1.1.1
Fabule
4.1.1.2
Syžet
4.1.2
Postava
4.1.3
Prostředí
4.2
Kompozice
4.2.1
Chronologická kompozice
4.2.2
Retrospektivní kompozice
4.2.3
Rámcová kompozice
4.2.4
Paralelní kompozice
4.2.5
Řetězová kompozice
4.2.6
In media res
4.3
Jazyk
5
Literární útvary
5.1
Lyrika
5.2
Epika
5.3
Drama
6
Epické žánry
6.1
Malá epika
6.1.1
Příběh
6.1.2
Bajka
6.2
Střední epika
6.2.1
Báje (mýty)
6.2.2
Pověsti
6.2.3
Pohádky
6.2.4
Povídky
6.2.5
Novely
6.3
Velká epika
6.3.1
Epos
6.3.2
Román
7
Lyricko-epické žánry
7.1
Balada
7.2
Romance
7.3
Moderní epos
7.4
Poema
8
Lyrické žánry
8.1
Sbírka
8.2
Píseň
8.3
Elegie
8.4
Óda/hymnus
8.5
Dithyramb
8.6
Satira
8.7
Epitaf
8.8
Pásmo
9
Dramatické žánry
9.1
Tragédie
9.2
Komedie
9.3
Činohra
9.4
Melodram
9.5
Muzikál
10
Žánry věcné literatury
10.1
Reportáž
10.2
Populárně naučná publicistika
10.3
Románová biografie
10.4
Autobiografie
10.5
Fejeton
10.6
Sloupek
11
Zvláštnosti poezie
12
Prozódické systémy
12.1
Systém sylabotónický
12.2
Systém sylabický
12.3
Systém tónický
12.4
Systém časoměrný
12.5
Volný verš

Úryvek

"ÚVOD DO TEORIE LITERATURY
• literatura = písemnictví
• lat. littera
• obvykle písemné záznamy, které mají význam pro
společnost
• soubor textů
• text
➢ jazykový projev zaznamenaný písmem
• výrazovým prostředkem je jazyk
FUNKČNÍ ROZVRSTVENÍ LITERATURY
• texty praktické
• publicistika
• texty estetické (dělí se na:)
➔ umělecká literatura (beletrie)
➔ věcná (dělí se na:)
➢ odborná literatura
➢ jednací písemnictví
VĚDA O LITERATUŘE
A | Literární teorie
➢ podstata literárního díla
➢ struktura díla
B | Literární historie
➢ historický vývoj literatury
➢ vývoj určitých částí
C | Literární kritika
➢ rozebírá, objasňuje
STRUKTURA LITERÁRNÍHO DÍLA
A | Tematika
◦ soubor jevů, které jsou v díle uvedeny
◦ např. děj, postava, čas, prostředí …
Děj
➢ veškerý vnější svět v knize
a) fabule
➢ souhrn děje
b) syžet
➢ uspořádání děje
➢ způsob vypravování
Postava
➢ je vytvářená charakteristikou (jak vnější, tak
vnitřní)
➢ jednou z postav může být vypravěč
➢ vypravěči v lyrice se říká lyrický subjekt
Prostředí
➢ veškerý vnější svět v knize
B | Kompozice
◦ způsob uspořádání, spojování v prostoru a čase
Chronologická kompozice
➢ děj postupuje postupně časem
➢ nevrací se časem
Retrospektivní kompozice
➢ zpětný pohled
➢ návrat do minulosti
➢ na začátku částečné prozrazení konce
➢ děj řeší jak se to stalo
➢ např. detektivky"

Poznámka

Důležité pojmy jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512e2cea34faf.zip (63 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_literatury.pdf (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse