Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Slohove práce > Tolerance v globalizovaném světě

Tolerance v globalizovaném světě


Kategorie: Úvaha

Typ práce: Slohove práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Slohová práce se zamýšlí nad možností tolerance v globalizovaném světě a své úvahy ilustruje na vztahu Spojených států a Afghánistánu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vlastní úvaha
3.
Závěr

Úryvek

"1) K tomuto tématu mě asi přivedly neustálé zmínky o vymýcení terorismu z tohoto světa. Myslím, že je to sice velmi dobrý nápad, který by se měl dovést až do konce, ale budou tu stále problémy, jak udržet tento křehký stav bez války.

2) Dokáží se lidé různých barev, kultur a přesvědčení snášet do té míry, aby se postupem času „ mezi sebou nepomlátili“? Známe alespoň hrubý význam dnes tolik používaných slov, jako je rasismus, náboženský, politický, společenský útlak, psychologická válka, intolerance…? Dokážeme respektovat a snažit se pochopit lidi z jiných území naší planety a jejich vlastní zvyky a víru? Nebudeme po lidech z jiného světa chtít, aby se podřídili naší kultuře? Jaký „druh“ lidí jsme ochotni vzít mezi sebe? Pochopíme bez rozdílu myšlení, ať našeho souseda nebo Marťana ? Budeme se snažit pídit po informacích o jiných národech, abychom je alespoň zčásti pochopili ? Dokážeme se vůbec pučit z chyb vlastních, druhého národa, světa v tak důležité otázce jakou je tolerance k sobě a k ostatním lidem?

Chudoba, bohatství, zdravotní problémy, náboženské konflikty, rasismus, xenofobie – to je jen velmi krátký výčet z mnoha problémů, které nás nutí den ze dne více a více se zamýšlet nad svým počínáním, které nás může dovést až do konce, jak fyzického, tak i psychického. Často mám však problémy se správným přiřazením pojmů k vyhovujícímu významu a správnému rozlišení těchto pojmů v různých situacích. Když kladu otázky dospělým, někdy se musím pousmát nad tím, jak neumějí z položené otázky „vybruslit“, zvlášť když jde o vážný problém."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511bf62553ffd.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Tolerance_v_globalizovanem_svete.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse