Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Ústní lidová slovesnost a starověká literatura - maturitní otázka

Ústní lidová slovesnost a starověká literatura - maturitní otázka

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka pojednává o úplných počátcích literatury. V úvodu seznamuje se znaky a typy ústní lidové slovesnosti. Dále pojednává o orientální literatuře - sumerské, egyptské, hebrejské, perské, indické, čínské a japonské. V další části se zabývá antickou literaturou (řeckou a římskou) a jejími významnými představiteli v jednotlivých obdobích, u nichž vyzdvihuje nejznámější díla.

Obsah

1.Ústní lidová slovesnost - pojem, znaky
2.
Orientální literatury
2.1
Sumerská literatura
2.1.1
Epos o Gilgamešovi
2.1.2
Chamurapiho zákoník
2.2
Egyptská literatura
2.2.1
Vlastní životopis Sinuhetův
2.3
Hebrejská literatura
2.3.1
Starý zákon
2.4
Perská literatura
2.5
Indická literatura
2.5.1
Mahábhárata a Rámájana
2.6
Čínská literatura
2.6.1
Kniha písní
2.6.2
Konfucius
2.6.3
Taoismus
2.7
Japonská literatura
3.
Antická literatura
3.1
Řecká literatura
3.1.1
Archaické období
3.1.1.1.Homér - Ilias a Odyssea
3.1.1.2
Hesiodos - Práce a dny
3.1.1.3
Ezop
3.1.2
Attické období
3.1.2.1
Aischylos a Sofokles
3.1.2.2
Aristofanes - Lysistraté
3.1.2.3
Thúkydidés - Dějiny peloponéské války
3.1.3
Helénistické období
3.1.3.1
Menandros - Smírčí soud
3.1.3.2
Theokritos
3.2
Římská literatura
3.2.1
Archaické období
3.2.1.1
Plautus - Komedie o hrnci
3.2.1.2
Terentius
3.2.2
Klasické období
3.2.2.1
Catullus
3.2.2.2
Cicero
3.2.2.3
Horatius - Satiry
3.2.2.4
Ovidius - Umění milovat
3.2.3
Postklasické období
3.2.3.1
Seneca - Trojánky
3.2.3.2
Petronius - Satiricon
3.2.4
Doba úpadku impéria
3.2.4.1
Marcus Aurelius - Hovory k sobě
4.
Raně křesťanská literatura
4.1
Augustinus - O obci boží

Úryvek

"Čínská literatura od 12.st.př.n.l.

Kniha písní-nejstarší soubor textů převážně lidového původně

-původní čínské nábožensko-filozofické směry- konfucionicmus a taoismus

Pět klasických knih- K.proměn,K.písní… základ učení konfucianismu
KONFICIUS-Hovory- výklad konfucianismu ve 20 knihách na základě dialogů
Konfucia s jeho žáky

LAO-C‘- zakladatel taoismu
-Tao-te-ťing-81 krátkých,částečně veršovaných kapitol; žádné konkrétní
osoby; důraz na harmonii člověka a přírody; aforismus (mnohovýznamovost)
-Čuang-c‘-taoistická kniha úvah a historek ze života; odpor k civilizaci
618-907n.l.
-Čína se stává nejmocnějším státem tehdejšího světa- nadchází zlatý věk čínské poezie

LI PO- umělecká legenda, typ bohéma, oslavuje víno,přátelství a přírodu
TU FU- hluboce subjektivní lyrika, vybroušená,propracovaná forma

Konfucionismus- usiluje o nalezení ctnosti a o stanovení správných norem lidského chování a řízení společnosti
Taoismus-nabádá člověka k osvobození se od společenských a jazykových konvencí a splynutí s přirozenou cestou bytí – tao

Japonská literatura

-psaní veršů bylo součástí obecného vzdělání, poezie měla významné místo při všech příležitostech, byla neodmyslitelnou součástí života

2 formy:
tanka- 5 veršová báseň, v originále 31 slabik
Kokinšů- Sbírka starých a nových básní 905; 1.vrchol japonské literatury
haiku- 3 verše, v originále 17 slabik; 2. vrchol jap. literatury 17.-18.st.
BAŠÓ-Měsíce květy- přirozenost,smysl pro harmonii,přírodní motivy


Antická literatura poč.1.tis.př.n.l.-pol.1.tis.n.l.

- literatura starověkého Řecka a Říma, základ evropské kultury, zdroj inspirace
- v antice se rodí základní evropské mravní a filozofické principy, společenské instituce, vědní obory
- začínají se vymezovat jednotlivé druhy, žánry, vyjadřovací formy…
- počíná vědecké zkoumání literárního díla

Řecká literatura
- ústní lidová slovesnost, mýty objasňující základní jevy v přírodě a společnosti
- olympijští bohové vládnou světu a lidem,jsou líčeni jako lidé,ale krásnější a nesmrtelní
Archaické období 9.-6.st.př.n.l.

HOMÉR- eposy Ilias a Odyssea- vycházejí z mytických představ o světě,odrážejí
ale i skutečné události, hlavně trojskou válku
Ilias- o obléhání Troje,posledních 51 dní války,střetnutí Achillea s Hektorem
Odyssea- o návratu ithackého krále Odyssea z války, při zpáteční cestě prochází řadou dobrodružství"

Poznámka

Práce má kompilační charakter a je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20694
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse