Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 477 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2700 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Ústní lidová slovesnost - maturitní otázka

Ústní lidová slovesnost - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z literatury se věnuje tématu ústní lidová slovesnost. Nechybí vysvětlení samotného pojmu a uvedení základních znaků. Autor objasňuje historii vzniku ústní lidové slovesnosti. Poté představuje její literární útvary. Závěr patří výčtu sběratelů, jež se věnovali ústní lidové slovesnosti.

Obsah

1.
Objasnění pojmu ústní lidová slovesnost
2.
Znaky
3.
Vznik ústní lidové slovesnosti
4.
Lyrické a epické literární útvary
5.
Sběratelé ústní lidové slovesnosti

Úryvek

"ÚLS = představuje počátek prvního slovesného umění, je součástí lidového folklóru – venkovského a městského
znaky:
1) ústní podání
2) neznámý autor
3) kolektivní autor
4) variabilita
5) předávání z generace na generaci
Pravěká:(kmenová, rodová), vzniká v době, kdy je člověk závislý na přírodě, chce působit na přírodní jevy, vysvětlit přírodní úkazy a naklonit si bohy a démony, Šaman=kouzelník-magické průpovídky, pořekadla, zaříkávadla (zahnat nepřátele, dobrá úroda) jsou založené na zpěvu a rytmu, mýty a báje- vysvětlovali vznik světa, člověka, vyprávěly o bozích-mytologie(E. Petiška-Staré řecké báje a pověsti), rodinné obřady spojené s narozením dítěte, pohřbu, svatby, výroční obřady- rovnodennost, slunovraty
Národní: vznikala nejstarších zemích – Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína, Řecko, Řím
1)Sámova říše – VMŘ, 9. st. vznik staroslověnštiny
2)1620 – 70. léta 18.st.(národní obrození): žádné české lit. památky, ty co zbyly zničili Jezuité"

Poznámka

Text je psán převážně v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bbf21cc1628b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Ustni_lid_slovesnost_MO.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse