Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Ústní lidová slovesnost - maturitní otázka 8/12

Ústní lidová slovesnost - maturitní otázka 8/12


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje ústní lidové slovesnosti. Velmi stručně charakterizuje dobu jejího vzniku. Uvádí autory, kteří náměty lidové slovesnosti zpracovávaly ve svých dílech. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Balada v české literatuře - maturitní otázka 7/12, následující Satira - maturitní otázka 9/12.

Obsah

1.
Charakteristika doby
2.
Karel Jaromír Erben
3.
František Ladislav Čelakovský
4.
Božena Němcová

Úryvek

"- znaky – anonymní autor
- tradování z generace na generaci
- variabilita ( něco se přidá, něco odebere )
- útvary – prvotní útvar – bajka – zvířata, na konci poučení
- písně, popěvky, říkadla
- pověst – vztahuje se k místu, postavě, roku
- pohádka – smyšlený příběh
- nadpřirozené síly
- boj zla a dobra – dobro vítězí zlo = drak, čert, čarodějnice
dobro = babička, víla
- hlavní hrdina jde za svým cílem – vítězí
- většinou chlapec z lidu, morální vítěz
- sběratelé – sbírali ÚLS – buď přepracovali nebo ponechali
- Karel Jaromír Erben – Kytice, pohádky, Prostonárodní české písně a říkadla
pohádky – Sto prostonárodních pohádek a pověstí
- typické pro jeho pohádky – v lepším zámeckém prostředí, prvky hrdinských
eposů
- Dlouhý široký a bystrozraký
- spíše ponechával
- F. L. Čelakovský – Ohlasy písní českých
- Ohlasy písní ruských
- Božena Němcová – 1. významná spisovatelka
- sběratelka lidové slovesnosti
- vlastenka
- ovlivněna francouzskou spisovatelkou – George Sandova
- seznámena s utopickým socialismem
- pokouší se realisticky zobrazit svět–typizace=typické hrdiny
- hrdina nese znaky společnosti
- řešení nachází ve všeobjímající lásce
- narodila se ve Vídní, dcera pánského kočího – Josef Pankla
- matka – služebná – Kateřina Zahaňská
- dětství – Ratibořice
- škola – Česká Skalice a Chvalkovice ( Pan učitel )
- svatba v 17 – Josef Němec – o 17 let starší – člen finanční
stráže
- donucena matkou
- nerozuměli si
- stěhování – Polná, Nymburk, Praha
- seznamuje se s českou vlasteneckou společností
- Chodsko – Domažlicko – sběratelská činnost, národopis
- 1848 – návrat do Prahy –zapojení do dění revoluce
- revoluce potlačena – moc Alexandr Bach – Bachův absolutismus – potlačení vlastenectví
- 50. léta – strádání – zemřel syn Hynek – návrat k dětství
- píše Babičku
- konec 50. let – nemoc"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x490cab8fca7f5.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
MO_ust_lid_slov.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse