Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Ústní lidová slovesnost , nevyčerpatelný zdroj pro literaturu a jazyk - maturitní otázka 7/7

Ústní lidová slovesnost , nevyčerpatelný zdroj pro literaturu a jazyk - maturitní otázka 7/7

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z literatury, která se věnuje ústní lidové slovesnosti. V textu je představena nejen ústní lidová slovesnost, ale i její hlavní sběratelé, jejich díla a rozbor některých děl (Ohlasy písní českých, Ohlasy písní ruských, Kytice). Předchozí maturitní otázku naleznete zde Společensko-historický kontext národního obrození, počátek české jazykovědy, rozvoj češtiny - maturitní otázka 6/7.

Obsah

1.
Úvod
2.
Lidová slovesnost v době baroka
3.
František Ladislav Čelakovský
4.
Karel Jaromír Erben
5.
Božena Němcová
6.
Jan Drda
7.
Jakob a Wilhelm Grimmové

Úryvek

"Lidová slovesnost v době baroka

Velký význam nabyla ústní lidová slovesnost v době baroka. Na konci 17. století a během století 18. V době úpadku umělé literatury, se stala hlavním představitelkou slovesné kultury celého národa. Ústní lidová slovesnost má bohatou tematickou členitost: vyjadřuje vztah člověka k otázce života a smrti, k přírodě, k práci, k rodině a vyjadřuje také odpor a boj proti utlačovatelům. Hlavními útvary ústní lidové slovesnosti je pověst, pohádka, proroctví, hádanka, přísloví a píseň. Typickým znakem této tvorby je anonymita. Někdo to někdy vymyslel, někomu to řekl, ten to pověděl dalšímu a časem se zapomnělo na autora.
Jedním útvarem ústní lidové slovesnosti je POVĚST. Lidová pověst obsahuje ve svém jádře vždy nějaký historický fakt, ale během let, kdy se pověst vypráví se tato pravda obměňuje a jsou přidávány další a další prvky toho, kdo to vypráví. Asi prvním zapisovatelem pověstí byl Kosmas, díky kterému se nám zachovaly pověsti z nejstarších českých dějin, které sepsal ve své Kronice české. V době pobělohorské byly v lidovém podvědomí starší národní pověsti, např. O praotci Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Libuši a Přemyslovi, dále to byly pověsti hrdinské, např. O Žižkovi, nebo pověsti rodové a místní, např. O bílé paní. Vznikaly však i pověsti o událostech, které se staly celkem nedávno, např. o odchodu bratrských exulantů ze země, nebo o vůdcích protifeudálních povstání, třeba O Kozinovi. Vznikaly také pověsti legendární, které popisovaly nějaký zázrak, nebo se vázaly k poutním místům a klášterům.
S pověstmi souvisela PROROCTVÍ, která vyjadřovala naději v lepší budoucnost, např. Libušino proroctví, nebo proroctví slepého mládence. Dalším útvarem ústní lidové slovesnosti byly POHÁDKY, které vyjadřovaly touhu po spravedlnosti. Vždy v nich vítězilo dobro nad zlem a prostý člověk nad zlým vládcem. Typickým pohádkovým hrdinou se stal Honza. Byl chytrý, čestný a schovával se za maskou naivního prosťáčka. Nejhojnějším útvarem ústní lidové slovesnosti byla PÍSEŇ. Byly to písně většinou lyrické. Zachycovaly lásku, tíživé poměry, vztahy rodičů a dětí a sociální útlak. Sem by patřily i písně zbojnické, které byly rozšířené na Moravě a na Slovensku. Vznikaly však i skladby lyrickoepické a epické. Byly to např. BALADY, jako Osiřelo dítě, nebo Utonulá.
Existovalo také lidové drama. V 17. a 18. století navazovalo na náboženské hry, zvláště vánoční a velikonoční. Jiným druhem byla hra dobrodružná a objevovaly se i hry z tehdejší současnosti, jako např. Komedie o turecké vojně.

František Ladislav Čelakovský (1799-1852)

V době národního obrození a po něm se v Čechách objevilo několik spisovatelů, kteří se začali blíže zajímat o ústní lidovou slovesnost. Mezi první patřil František Ladislav Čelakovský. Básník, překladatel lidové poezie, redaktor a překladatel. Studoval gymnázium v Českých Budějovicích, filozofii v Praze a Linci, studia ale nedokončil. Působil jako vychovatel, soukromý učitel, redaktor Pražských novin a jejich přílohy České včely, dále jako knihovník a univerzitní profesor slavistiky ve Vratislavi, kde mu toto místo přenechal Šafařík.
Na jeho dílo mělo vliv několik věcí. Byla to ústní lidová slovesnost, romantická literatura a studium světového osvícenství. Již v době svých studií se Čelakovský zabýval studiem slovanských jazyků a slovanskou lidovou slovesností. Čelakovský sbíral a vydával lidovou poezii všech slovanských národů v původním znění i v českém překladu. Byly to např.:
• Slovanské národní písně – tři svazky českých, slovenských i přeložených básní
• Mudrosloví národu slovanského ve příslovích – sebraná slovanská přísloví a pořekadla
Po důkladném studiu lidové slovesnosti začal tvořit její ohlasy. Ty byly vrcholem jeho tvorby. Ohlasovou poezií se rozumí vlastní úprava cizího textu. Původně chtěl vytvořil ohlasy lidové poezie všech slovanských národů, ale nakonec se soustředil jen na písně ruské a české. Čelakovský viděl v Rusku ochránce našeho národa, zvláště po porážce Napoleona. Jeho naděje v Rusko se ještě zvětšila, když Rusové zvítězili ve válce proti Turecku. A tak vydal v roce 1829:
• Ohlas písní ruských – náměty čerpal z ruských bylin (písní o tom, co bylo), ale některé básně vytvořil sám podle lidové slovesnosti. Reagují na současné dění. Dílo začíná i končí epickými básněmi, kde objevuje např. hrdina Ilja Muromec. Lyrické básně zobrazují život ruského venkovského lidu ve šťastných i smutných chvílích. Píše o lásce a o vztahu mezi rodiči a dětmi. (např. básně Ilja Volžanin, Bohatýr Muromec, Rusové na Dunaji, Veliký trh ptačí).."

Poznámka

Pro vytvoření textu byla použita tato literatura: Bohuš Balajka: Přehledné dějiny literatury a Marie Sochrová: Český jazyk a literatura.
Práce ve formátu AdobeAcrobat (*.pdf).
Práce čerpá z těchto zdrojů: http://pohodaveskole.net/referat/literatura/page/20/ a http://pohodaveskole.net/literatura/ohlas-pisni-ruskych-frantisek-ladislav/.
Obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12117
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse