Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Úvod do české literatury v době baroka

Úvod do české literatury v době baroka


Kategorie: Zápisky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky jsou stručným úvodem do českého písemnictví v období baroka. Představují několik autorů oficiální katolické a exulantské protestantské literatury. Dále se zmiňují o lidové a pololidové tvorbě a jejich představitelích.

Obsah

1.
Historický kontext
2.
Oficiální katolická tvorba
3.
Exulantská protestantská tvorba
4.
Lidová a pololidová tvorba

Úryvek

"Česká literatura

- historický kontext : Bílá hora -> poprava vůdců stavovského povstání na Staroměstském náměstí.

Oficiální katolická tvorba

- Antonín Koniáš : „Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírací, k vykořenění zamykající“
-seznam zakázaných knih ( sám jich nechal spálit přes 30 000)

- Bedřich Bridel: „Co Bůh? Člověk?“ – vrchol české barokní poezie, srovnání Boží velikost s vlastní nicotností.
- Bohuslav Balbín: „Obrana jazyka českého“ – napsaná ovšem latinsky…
- Adam Michna z Otradovic: „Česká mariánská muzika“ – sbírka duchovních písní

Exulantská protestantská tvorba

- Jan Amos Komenský: „Labyrint světa a ráj srdce“ (Alergická skladba o hledání místa ve světě a cestě k Bohu), DIDACTICA MAGMA (výchova jako prostředek k nápravě světa, škola má být dílnou lidskosti, výuka musí být názorná a přiměřená věku žáků, může využívat i divadlo-škola hrou). „Listové do nebe“ , „Truchlivý“ , „Kšaft umírající matky jednoty bratrské“ , „Brána jazyků otevřená“
- Pavel Skála ze Zhoře: „Historie česká“-od defenestrace k Bílé hoře
- Pavel Stránský ze Zap: „O státě českém“

Lidová a pololidová tvorba

-Pololidová-písmáci a kontoři, např. Václav František Kocmánek (autor žertovných interludií) nebo František Jan Vavák: „Tlampač český“ (podrobný návod na svatbu) , „kramářská píseň“-zpravodajská funkce

-Lidová- folklor, lidová tradice vyrůstá ze sepětí pohanského a křesťanského mýtu ( církevní rok se svými svátky a obřady kopíruje rok přírodní a hospodářský), ústí lidová slovesnost (množství drobných žánrů: písně, pohádky, pověsti, říkadla, pranostiky, přísloví…)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5113b81d9e08d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ceska_literatura_baroko_uvod.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse