Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Úvod do teorie literatury

Úvod do teorie literatury

Kategorie: Zápisky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje literární vědu, představuje literární žánry a uvádí jejich dělení. Dále se zabývá strukturou literárního díla, všímá se jeho tematické, kompoziční i jazykové složky. Rozebírá poezii, definuje verš, charakterizuje druhy stop či rytmů a funkce rýmů. Následně se zaobírá ústní lidovost slovesností, pozornost věnuje především pohádkám a pověstem.

Obsah

1.
Literární věda
2.
Literární žánry
2.1
Epika
2.2
Lyricko-epické žánry
2.3
Lyrické žánry
2.4
Dramatické žánry
3.
Struktura literárního díla
3.1
Tři složky
3.2
Figury
4
Poezie
4.1
Druhy stop
4.2
Prozodické systémy
4.3
Nejznámější typy ustálených veršů
4.4
Další typy ustálených veršů
4.5
Rým
4.5.1
Funkce
5.
Tematická složka literárního díla
5.1
Stylistické vyprávěčské postavy
5.1.1
Forma řeči
6
Kompoziční složka literárního díla
6.1
Druhy
7.
Ústní lidová slovesnost
7.1
Znaky
7.2
Pohádka
7.3
Druhy
7.4
Pověst

Úryvek

"Struktura literárního díla
Literární dílo má 3 složky
- tématická složka → způsob zobrazení hrdiny v příběhu
- kompoziční složka → způsob uspořádání (organizace) díla
- jazyková složka → základ liter. díla
- jazyk: spisovný, hovorový, slang, nespisovný, nářečí, argot (=mluva spodních vrstev – lupičů)
- obrazná pojmenování → tropy – jsou založené na přenesení významu slov
- mnohoznačnost slov
- významová pestrost
a) metafora – přenesení významu na základě podobnosti (vodotrysk noci – hvězdy)
alegorie (=jinotaj) – obsahuje skrytý smysl
synestézie – záměna smyslových vjemů (sladká slova, cítit hudbu)
personifikace – zosobnění neživých věcí – předmětů (stromy šeptaly, Vánoce klepou na dveře)
zvukomalba (Na topole podle skal, zelený mužík zatleskal.)
b) metonymie – jedná se o přenesení významu na základě věcné souvislosti (vypít sklenici, číst Jiráska, poslouchat Bethowena)
- synekdocha – zaměnit celek za část - zaměnit část za celek (nepřekročí práh, seběhlo se celé město)
c) hyperbola = nadsázka = zveličení ( 100x jsem ti to říkala)
d) litotes = zjemnění – vyjádření kladu 2 zápory (není nepořádný; ne, ona mě nemá ráda)
e) eufemismus – mírnější slova označení nepříjemné skutečnosti (až bude nade mnou tráva růst)
f) ironie – záměrné použití slova v opačném významu (Oslí uši právě dobře ke koruně sluší)
g) sarkasmus – kombinace humoru a kritiky (A tak dal Halfot místo)
h) epiteton – básnický přívlastek
- přibližuje zobrazenou skutečnost, která je vyjádřena podstatným jménem (Hloupý Honza, šíré pole, zlá Xantipa)
i) oxymóron – založena na významovém protikladu (ztrhané struny zvuk, zdravý nemocný)
j) symbol – znak, který zastupuje obecný pojem
- ♥ láska; † křesťanství, kameník – štěstí,…

Figury – vznikají pravidelným opakováním slova či slov
a) epizeuxis – opakování téhož slova v rámci jednoho verše
- (Tam žádný, žádný, žádný cíl.)
b) anafora – opakování stejného slova na začátku veršů
- (Na břehu řeky Svratky roste rozrazil. Na břehu řeky Svratky roste nízká tráva.)
c) epifora – opakování slova či slov na konci veršů
- (Co to máš na té tkaničce, na krku na té tkaničce?)
d) epanastrofa – opakování téhož slova na konci verše a na začátku následujícího verše
- (Ó moře čím je ti mé hoře. Mé hoře za vlastí a přáteli.)
e) asyndeton – vynechání spojek (Dělník je mrtvý, práce je živá – vynecháno „ale“ )
f) polysyndeton – hromadění spojek (Je tráva vysoká a laskavá a vlahá)
g) inverze – změna pořádku slov (Čas nový, nové chce mít činy)
h) elipsa"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21418
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse