Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Václav Kaplický: Kladivo na čarodějnice

Václav Kaplický: Kladivo na čarodějniceKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Václav Kaplický

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Po uvedení základních informací o románu Kladivo na čarodějnice postihuje práce život jeho autora. Poté charakterizuje námět knihy, zachycuje její děj a přibližuje vlastnosti postav. Nakonec zmiňuje umělecké a kompoziční prostředky a dodává vlastní názor.

Obsah

1.
Údaje o knize
2.
Informace o autorovi
3.
Námět
4.
Děj
5.
Postavy
6.
Umělecké a kompoziční prostředky
7.
Vlastní názor

Úryvek

"Dílo: Kladivo na čarodějnice
Autor: Václav Kaplický

Doba vzniku: 1963
Druh: próza
Žánr: historický román
Místo a doba děje: Severní Morava – Mohelnice, Šumperk, Olomouc, Velké Losiny, 2. polovina 17. století

Informace o autorovi: Prozaik a publicista, autor satir z doby první republiky, historických románů, románových kronik a knih pro mládež.
Narodil se 28. srpna 1895 v Červeném Dvoře u Sezimova Ústí v rodině rolníka, zemřel 4. října 1982 v Praze. Po ukončení studia na gymnáziu byl povolán do armády, padl do ruského zajetí, stal se členem čs. legií, dostal se však do rozporu s jejich vedením, a proto byl vězněn na mysu Gornostaj u Vladivostoku. Do vlasti se vrátil až v roce 1919. Krátký čas pracoval jako úředník, redaktor a ředitel (Čin, Pokrok, Melantrich aj.), přispíval do novin a časopisů (Obroda, Jihočeské listy, Rudé právo, Národní politika, Rudý večerník atd.). Po roce 1950 se věnoval výhradně práci spisovatele.

Námět: Román popisuje období čarodějnických procesů, k nimž došlo na severní Moravě v 17. století. Původní dílo (předloha pro V.Kaplického) Malleus maleficarum bylo vydáno roku 1488 ve Štrasburgu. Autor upozorňuje na rizika, ke kterým může dojít, když se moc dostane do rukou nesprávného člověka (totalitní režimy).

Obsah:
Děj knihy se odehrává ve 2. polovině 17. století v oblasti kolem Mohelnice.
Žebračka Maryna Schuchová šla na velikonoční pondělí do kostela. Měla porodní bábě Dorotě Groerové přinést svatou hostii. Ta jí chtěla dát své krávě, aby měla více mléka. To jí poradila stará Davidka. Jenže žebračku při činu chytili. Hraběnka z Galle se o události dověděla a začala jednat.
Byl povolán bývalý inkviziční soudce, pan Boblig z Edelstadtu. Začalo vyšetřování, zda všechny tři obviněné jsou čarodějnice. Byli vyslýchány ony i svědkové. Pokud se nepřiznaly, hrozila jim tortura, mučení (ta měla tři části: palečnice, španělské boty a vytažení na žebřík).
Mezitím co byly tyto tři ženy vězněné, Boblig uvrhoval do vězení a obviňoval z čarodějnictví další osoby v kraji: kuchařku pana děkana Lautnera, Zuzanu Voglickovou, mladou a krásnou dívku; barvířku Marii Sattlerovou, Dorotu Bildermannovou-lazebnici.
Z lazebnice chtěl Boblig dostat jména dalších provinilců - podle ďáblova znamení - bradavice, pihy apod.
Z čarodějnictví byla obviněna spousta nevinných lidí. Měli se dopustit spolku s ďáblem, létání na Petrovy kameny, zneužití křesťanství, svaté hostie, přivolání moru, bouře...
Všichni obvinění - 104 lidí - byli upáleni, někomu byla z milosti useknuta nejprve hlava. Mezi posledními oběťmi byl i děkan Lautner, který se odvolával i k biskupovi; statečně odolával tortuře a nakonec se přiznal k něčemu, co vůbec nebyla pravda až při obrovských bolestech.

Charakteristika postav:
děkan Kryštof Lautner - moudrý, výřečný, hodný, vzdělaný, odvážnáý, oblíbený mezi lidmi
Zuzana Voglická – sirotek, děkanova hospodyně – má kvůli toho špatnou pověst a to ji trápí, hodná, platonicky zamilovaná do děkana, který ji jako malou zachránil
Jindřich Boblig z Edelstadtu – zlý, krutý, inkviziční soudce (už 40 let), soustředí se na zisk, krutě trápí obviněné
hraběnka z Galle – naivní, neúčastnila se vyslýchání, Boblig se ji hnusil
Marie Schuchová – žebračka, obviněná z čarodějnictví
Kašpar Sattler – utekl do Vídně, zatčen Turky
děkan Winkler – olomoucký děkan, býval nejlepším přítelem Lautnera
Hutter – přítel Lautnera, bývalý soudce
Ignát – Bobligův společník, hrbatý, odporný

Umělecké a kompoziční prostředky: jednoduché, srozumitelné věty, na konci úvaha, spisovná čeština, er-forma, archaismy, latinské citáty, citově zabarvená slova, hyperbola, metafory, historismy, slohový postup popisný, vyprávěcí strohost, realistické vykreslení čarodějnických procesů – tortura, psychika lidí, nesmyslnost celého konání
Autorův záměr: analogie s dobou komunismu

Vlastní názor: Tento skvělý a naprosto uchvacující román věrně popisuje období čarodějnických procesů, ke kterým došlo na severní Moravě v 17. století. Můžete si zde přečíst, jak ohavné a vykonstruované obvinění byly v procesech vznášeny a že jediným vinným v nich byl vlastně sám soudce."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x506ca5185c6fe.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
V_Kaplicky_Kladivo_na_carodejnice.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse