Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Vladimír Páral: Mladý muž a bílá velryba

Vladimír Páral: Mladý muž a bílá velrybaKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Vladimír Páral

Životopisy spisovatele: Vladimír Páral

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce popisuje děj novely Vladimíra Párala Mladý muž a bílá velryba a krátce charakterizuje její postavy. Stručně se dotýká i tématu a motivů díla a obsahuje také informace o autorovi.

Obsah

1.
Údaje o knize
2.
Informace o autorovi
3.
Děj
4.
Postavy
5.
Téma, autorův záměr
6.
Motivy, vliv

Úryvek

"Název: Mladý muž a bílá velryba
Autor: Vladimír Páral

Druh: próza
Žánr: novela
Nakladatelství: Československý spisovatel Praha

Místo a doba děje: Praha, Ústí nad Labem
Informace o autorovi: Narodil se 10. 8. 1932 v Praze. Dětství prožil v Brně, kde vystudoval reálné gymnázium; poté absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích a stal se inženýrem chemie. Několik let pracoval jako vývojový technolog v Liberci, později jako výzkumný pracovník v útvaru vědeckotechnických a ekonomických informací v Ústí nad Labem. Od roku 1972 působil v redakci Severočeského nakladatelství v Ústí nad Labem a od roku 1979 je spisovatelem z povolání. Do literatury vstoupil pod pseudonymem Jan Laban. Mezi jeho další díla patří např. Katapult, Radost až do rána, Země žen, Dekameron aneb Láska v Praze, Tam za vodou,...

Obsah:
Viki a Břeťa pracují v chemické továrně. Břeťa jako mistr a Viki jako inženýr. Břeťa je mladý, má velkou zálibu ve fotografování, jezdí na motorce. Každý den po práci jede k řece na Poříčí. Na člunu jezdí bývalý lovec velryb. Vypráví Břeťovi o lovu velryb a Břeťa si vysní svou bílou velrybu. Viki asi třicetiletý muž, se kterým bývá Břeťa na bytě. Kdysi měl velkou lásku Editu, o které Břeťovi všechno vyprávěl. Jinak velký kliďas, provozuje jógu. Edita má jednoho dne přijet ještě s jednou dívkou. Břeťa o ní hodně slyšel, proto se na ni velmi těší. Ale má přijet zrovna když není doma. Břeťa po cestě k rodičům se ráno střetne na vesnici s autem, ve kterým jede Edita s laborantkou Naďou. Když přijede k továrně uvidí na parkovišti auto. Všichni je přivítali, Viki s Editou jednal jen pracovně a nejeví žádný zájem. Edita přijela kvůli pokusům; při nezdaru by její místo zaujal někdo jiný. Břeťa chodí s dívkou, která dá na řeči paní, se kterou pracuje, a proto Vikimu vždycky něco vyčítá. Viki se lstivě vyhýbá, pokusy jí moc nejdou, při setkání s ním, ho požádá o pomoc. Viki svolí pod podmínkou, že ho seznámí s Naďou, do které se zamiloval. Naďa přemluvena Editou se musí každý den scházet s Vikim. Pokusy se jim daří a eternit nakonec po probděných nocí vyrobí. Pokus se musí ale provést ve velkém, v provozu. Břeťa se rozejde se svou dívkou, Edita chce odjet, protože nedoufá v další pokusy. Edita, když zjistí, že ji má Břeťa rád, tak se mu dostatečně věnuje, aby ji pomohl dodělat ty pokusy. O nic jiného jí nejde. Břeťa s Editou jezdí do přírody. Naďa je zklamaná, svěří se o své lásce Břeťovi a začíná nenávidět Editu. I přes domluvu Vikiho se Edita zamiluje do Břeti. V provozu jim pokus moc nejde a objevují se překážky. Rozpouštědlo je drahé a je špatná ventilace, proto mají v kleci dva kanárky aby signalizovali selhání. Břeťa se zapálí do pokusu, a proto si od vrátného vymodlí 30 plechovek rozpouštědla. Zkouší nové rozpouštědlo sám v noci. Při vylévání rozpouštědla, které zapáchá si Břeťa nevšimne kanárků, kteří jeden po druhém umírají. Povedlo se mu to. Ráno ho najdou otráveného. Na pohřbu je Viki, Edita, jeho rodiče a nešťastná Naďa.

Hlavní postavy + charakteristika:
Viktor Panc – rezignovaný inženýr, který urputně hájí vnitřní klid a věří, že jeho život už skončil, je cynický a netouží po ničem a pro nic se nedokáže natchnout
Břeťa – trýzní ho pocit, že málo žije, miluje Editu („bílou velrybu“), je optimistický, má chuť do života, s každým problémem se dokáže poprat a touží se prosadit. Vydává se na „lov bílé velryby“
Edita – sebevědomá třicetiletá žena, která vždy dostane, co chce
Naďa – mladá pomocnice Edity, má špatnou zkušenost s muži, miluje Břeťu

Téma: příběh lidí pracujících v chemickém průmyslu
Autorův záměr: Páral předvádí typy osob z prostředí nalézání, dílo je obrazem tehdejší společnosti, autor odsuzuje chladné kalkulování a kariérismus.
Umělecké a kompoziční prostředky: protiklad optimismus a pesimismus, odsuzování kariérismus a chladné kalkulování
Vliv: kniha byla zfilmována Jaromilem Jirešem v roce 1978"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x506ca4c1ceaad.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
V_Paral_Mlady_muz_a_bila_velryba.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse