Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Vývoj české literatury od nejstarší doby do konce 14.století - maturitní otázky

Vývoj české literatury od nejstarší doby do konce 14.století - maturitní otázky

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracový soubor několika maturitních otázek, ktereé pokrývají vývoj literární činnosti v Evropě a u nás, přes rozmach altiny a první stopy češtiny, až po literaturu předhusitskou a husitskou. Text je heslovitý, ředstaveny jsou definice hlavní žánrů, ale také jednotliví představitelé a jejich tvorba.

Obsah

1.
Vývoj české literatury od nejstarší doby do konce 14.století
1.1
Evropská
1.1.1
Literatura náboženská (v latině)
1.1.2
Literatura světská (v národních jazycích)
1.2
Počátky našeho písemnictví
1.2.1
Písemnictví staroslověnské
1.2.2
Boj literatury staroslověnské s latinou
1.2.3
Vítězství latiny a první stopy češtiny
1.2.4
Období vzniku česky psané literatury
2.
Literatura předhusitská a husitská
2.1
Husovi předchůdci
2.2
Literatura období příprav husitského hnutí
2.3
Literatura v době husitských bojů
2.4
Literatura doby polipanské

Úryvek

"II. Literatura období příprav husitského hnutí
- od počátku 15. st. do 70. let 15. st.
- dochází k narůstání společenských rozporů.
- města a šlechta usilují o větší ekonomické postavení
- dochází k rozporům v církvi
Požadavky reformátorů
- hlavou církve má být Kristus a ne papež
- církve má být chudá
Odvetná opatření církve
- vyhlásila nad Prahou Interdikt – byly zakázány křtiny, svatby a pohřby

Mistr Jan Hus (1370-1415)
• vůdčí osobnost přelomu 14. -15. století
• český reformátor
• narodil se v Husinci u Prachatic
• pocházel z chudé rodiny
• vystudoval Karlovu universitu
• 1393 se stal bakalářem
• 1396 se stal mistrem svobodných umění
• 1400 jako universitní prof. byl vysvěcen na kněze
• nejprve působil jako učitel, později jako kazatel v Betlémské kapli
• měl zásluhu na vydání Kutnohorského dekretu (r. 1409 zrušil Václav IV. převahu něm. profesorů a zajistil převahu počtu hlasů Čechů v poměru 3:1)
• při své učitelské praxi psal hlavně latinsky, ale některá svá díla psal i česky
• dostal se do sporů z církví
• obhajoval názory anglického reformátora Johna Viklefa (chtěl vyvlastnit majetek církve, což způsobí její úpadek)
• vystupoval proti odpustkům a kritizoval církev za její bohatství, rozmařilost, mravní zkaženost
• byl pronásledován (dán do klatby - nesměl se účastnit náboženských obřadů, ani je vykonávat, nikdo mu nesměl sloužit ani pomáhat) a vypovězen z Prahy
• kázal na Kozím Hrádku a na Krakovci
• na církevním koncilu ve švýcarské Kostnici (1414), kam byl poslán pod ochranou krále Zikmunda - měl obhájit své názory (byl ale podveden), byl vězněn a jako kacíř 6. 7. 1415 upálen na hranici
• jeho smrt se pro katolickou církev stala traumatem; ani po 600 letech se nedokázala omluvit za to, že rozdílnost názorů řešila trestem smrti
• spisovatelská činnost směřovala k publiku učenému ale i prostému
Spisy latinské - obracel se na ofenzivní síly bojující proti nedostatkům církve

O církvi (De ecclesia) - traktát; opírá se Viklefovo učení
- tvrdí, že hlavou církve je Kristus, ne papež
- podává souhrn kritických názorů na poslání církve
- podle jeho názoru nejsou papež ani biskup, pokud nežijí v souladu se zásadami křesťanství, členy církve, a nedodržují-li Kristovo učení, není třeba je poslouchat
- toto dílo se stalo základem pro Husovu obžalobu
O pravopise českém (De orthographia bohemica) - usiloval o zjednodušení pravopisu
- místo pravopisu spřežkového zavedl pravopis diakritický (spřežky nahradily znaménka), dlouhé samohlásky označoval čárkou, krátké tečkou (nabodeníčko), z tečky se potom vyvinul háček
- dbal na výslovnost
- odstranil archaismy
- nahrazoval německá slova českými
- sestavil abecedu"

Poznámka

Velmi přehledné a kvalitní.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11932
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse