Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Vývojové tendence nejstarší české literatury.

Vývojové tendence nejstarší české literatury.


Kategorie: Zápisky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vývojové tendence nejstarší české literatury - písemnictví staroslověnské, zápas mezi staroslověnštinou a latinou, latina.

Úryvek

Literatura doby Karla IV. – 2. pol. 14. století, vedle ní přežívá i latinská literatura
vedle české literatury přežívá i latinská literatura, vznik univerzity měl vliv na vznik žákovské (vagantské) poezie
Vita Karoli – Karlův vlastní životopis
Život sv. Kateřiny
Legenda o sv. Prokopu
Mastičkář – zlomek velikonoční hry, zobrazuje 3 marie, které kupují mast na Kristovo tělo,
zobrazena středověká tržnice, vulgarismus, církevní hry v kostelech u příležitosti
Vánoc a Velikonoc – počátek středověkého dramatu (divadla)
Trójanská kronika – zábavná próza, příběhy z rytířského prostředí, 1. tištěná česká kniha
Dřevo se listiem odieva – světská lyrika, milostná píseň
Píseň veselé chudiny – satira, ironie, žákovská poezie – vznik univerzity
Podkoní a žák – satira, zachycuje hádku mezi podkoním a studentem o tom, kdo se má líp.
Spor končí tak, že se mají oba stejně špatně.

Poznámka

Není uvedena použitá literatura.
Přehledná práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x446d7f378b252.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vyvojove_tendence_nejstarsi_ceske_literatury.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse