Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Vývojové tendence nejstarší české literatury - maturitní otázka

Vývojové tendence nejstarší české literatury - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka z českého jazyka se věnuje nejstarší české literatuře. Krátce zmiňuje historické souvislosti a přechází k výčtu základních děl ve staroslověnštině a v latinském písemnictví. Najdeme zde stručné obsahy nejznámějších děl tzv. světské epiky.

Obsah

1.
Historický kontext
2.
Původní díla ve staroslověnštině
2.1
Proglas
2.2
Život Konstantina, Život Metoděje
2.3
Život knížete Václava
2.4
Legendy a duchovní písně
3.
Latinské písemnictví
3.1
Kosmas
4.
Česky psaná literatura
5.
Světská epika
5.1
Alexandreida
5.2
Dalimilova kronika
5.3
Mastičkář
6.
Sociální satira - Hradecký rukopis

Úryvek

"Česky psaná literatura
V polovině 14. století přelom v kulturním životě, uplatňuje se gotická architektura, 14. století – rozvoj české literatury, měst, kolonizace, vzájemné soutěžení mezi českou a německou literaturou, existuje latinské písemnictví. Od poloviny 14. století se v literatuře uplatňuje měšťanstvo, proces laicizace přechází v proces demokratizace.

Světská epika:
Alexandria – epos (moc, sláva – nejsou všechno)
13. - 14. století; děj přenese do středověku, hlavní postava Alexandr Veliký, ideální panovník, připomíná postavy posledních Přemyslovců. Boj proti pohanům, mísí se prvky historické, pohádkové, fantastické. Česká Alexandreida se opírá o německou předlohu. Začíná předmluvou, následuje výklad o původu Alexandra, stává se rychle světovládcem, ale na vrcholu slávy a moci umírá. Zahubily ho sebevědomí, rozmařilost a zrada. Marná snaha člověka po moci, světovládě, v závěru zamyšlen nad smyslem života, nad cestami za lidským štěstím a ve výstrahu.
Nedochovala se celá, z 900 veršů jen 1/3.

Dalimilova kronika (napsal Dalimil meziříční)
Nejstarší česky psaná kronika, veršovaná. Vznik – 1. léta vlády Jana Lucemburského, čerpal z různých pramenů i z Kosmosovy kroniky. Volně zpracovaná historická fakta, kronika začíná stavbou babylonské věže, kdy začalo rozrůznění jazyků a národů. Končí rok 1314. zpracované osudy českých panovníků, obrací pozornost k nižší šlechtě, klade důraz na národní problematiku, vystupuje proti poněmčování českého národa a dvora. Hledá spojence proti němectví v českém sedlákovi (v pověsti o Oldřichovi a Boženě)."

Poznámka

Obsahuje věcnou chybu Alexandria má být Alexandreida. Kosmovo jméno je v celém textu chybně skloňováno.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49f722e3aba55.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vyvoj_nejstarsi_ceske_literatury.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse