Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Vývojové tendence nejstarší literatury na našem území - maturitní otázka

Vývojové tendence nejstarší literatury na našem území - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Heslovitě psaná práce se zabývá vývojem nejstarší literatury u nás. Věnuje se staroslověnským a latinským památkám (Proglas, Kosmas). Dále se zaobírá českou tvorbou (Svatý Václave, Vita Caroli). Jedná se o přehled děl většinou bez bližších informací.

Obsah

1.
Základní údaje
2.
Staroslověnské památky
2.1
Cyril a Metoděj
2.1.1
Proglas
2.2
Ostatní díla
2.3
Hospodine, pomiluj ny!
3.
Latinské památky
3.1
Kosmas
3.1.1
Kosmova kronika
3.2
Ostatní díla
4.
Česká tvorba
4.1
Glosy
4.2
Duchovní lyrika
4.2.1
Svatý Václave
4.2.2
Kunhutina modlitba
4.2.3
Ostrovská píseň
4.2.4
Spor duše s tělem
4.3
Dvorská lyrika
4.3.1
Závišova píseň
4.4
Rytířská epika
4.4.1
Tristan a Izolda
4.4.2
Trojanská kronika
4.4.3
Alexandreida
4.5
Nauková literatura
4.5.1
Vita Caroli
4.6
Legendy 14. století
4.6.1
Život sv. Kateřiny
4.6.2
Legenda o sv. Prokopovi

Úryvek

„LATINSKÉ PAMÁTKY
Kosmova Kronika
Kosmas
- znalec antiky
- kanovník (správce kapituly)
- čerpal ze 3 zdrojů – čerpal z toho co zažil, co slyšel, od bájných starců
- kronika vynechala jedno období – staroslověnštinu (byl zastánce trojjazyčníků)
- má tři části + přemluvu
1) začátek lidstva, Přemyslovci, Krok
2) vyvraždění Slavíkovců. smrt Václava
3) konec 1125 smrt Kosmase
- jeho pokračovatelé – Mnich sázavský, Kanovník vyšehradský, Jarloch, Vincentius
Vyšehradský kodex
Kristiánova legenda
Zbraslavská kronika
Vita Caroli

ČESKÁ TVORBA
- glosy – vpisky->česká slova v latinském textu
interlineární, marginální
- dochované glosy – Vídeňské a Svatořehořské
1) Duchovní lyrika
Svatý Václave
Kunhutina modlitba
Ostrovská píseň
Spor duše s tělem
2) Dvorská lyrika
Závišova píseň
3) Rytířská epika
Tristan a Izolda
Trojanská kronika
Alexandreida
- gnóma = mravní ponaučení
4) Nauková literatura
Vita Caroli
5) Legendy 14. stol.
Život sv. Kateřiny
Legenda o sv. Prokopu“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ac764fa63144.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Nejstarsi_literatura_u_nas.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse