Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku od Williama Shakespeara Hamlet. Popisuje děj i život autora.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Téma
3.
Motivy
4.
Postavy
5.
Děj
6.
Kompozice
7.
Jazyk a styl
8.
Autor
9.
Směry, epocha

Úryvek

"Charakteristika


• Jedna z nejslavnějších tragédií, poprvé předvedena kolem roku 1600, vychází ze starodávného skandinávského příběhu Amlet
• Tragédie hl. hrdiny spočívá ve váhavosti – má potrestat zločin, o kterém má informace od přeludu, nebo má dohnat vraha k přiznání?
• Není jasné, co je příčinou váhání, zda rozum nebo povaha
• Obsahuje několik dobových motivů a stylových rovin (duchařské scénky, filozofické otázky a intelektuální monology, hledání smyslu života, souboj s množstvím padlých, výstup sarkastických hrobníků)
Téma
• Váhání prince Hamleta, zda má potrestat vraždu vlastního otce, o které ho zpravil otcův duch
Motivy
• Touha po moci, bratrovražda, hledání smyslu života a významu skutečné pravdy
• Vyjadřuje rozčarování nad ženami (nevěrná královna, slabá Ofelie)
Postavy
• Princ Hamlet: dánský kralevic, citový, čestný, jedná racionálně, hledá pravdu x emocionální monology o smyslu života; vystupuje ve dvou rovinách – jako šílený (říká nesmysly a dvojsmysly) a Hamlet hledající vraha; Ofelii miloval, ale hloubka jeho citu se ukázala až po její smrti
• Král Claudius: Hamletův strýc, bratrovrah, krutý, toužil po moci, kaje se před bohem, ale výčitky necítí
• Královna Gertuda: přelétavá, podřízená muži
• Ofelie: křehká, naivní a nezkušená dívka, Hamletovi věří jeho lásku, ale je opatrná na radu otce
• Rosenkratz a Guildenstern: podlézají novému králi, patolízalové, bývalí přátelé Hamleta
• Fortinbras
Děj
• Na hradě Elsinoru se zjevuje duch nedávno zemřelého krále v plné zbroji → duch se zjeví i princi Hamletovi, řekne mu, že jeho otec byl zavražděn vlastním bratrem, který se tak stal králem a vzal si H. ovdovělou matku → Hamlet váhá: je to dobrý duch jeho otce, mluví pravdu a má ho tedy pomstít? Je to ďábel, který mu našeptává? → předstírá šílenství, aby okolí oklamal, a chce se dozvědět pravdu; králův rádce Pollonius si myslí, že se Hamlet zbláznil z lásky k jeho dceři Ofelii (které nařídil, aby ho odmítala) → na hrad přijedou kočovní herci, Hamlet napíše hru, která kopíruje otcovu vraždu a před králem ji předvedou (divadlo na divadle) → Claudius se rozčílí, což Hamlet bere jako přiznání; cítí se být ohrožen, proto chce, aby ho Gertruda vyzpovídala → Hamlet si myslí, že za zástěnou poslouchá Claudius, bodne → zabil Pollonia, Claudiova rádce a Ofeliina otce → Claudius se rozhodne Hamleta zbavit, posílá ho do Anglie, Rosenkratz a Guildenstern s sebou vezou tajný dopis, aby anglický král nechal Hamleta popravit → Hamlet dopis najde a přepíše tak, aby král popravil R. a G., Hamlet se vrátí do Dánska → vrátí se v den Ofeliina pohřbu (po otcově smrti zešílela a utopila se) → setká se s Laertem, jejím bratrem, který je s králem domluvený, že Hamleta zabije, vyzve ho na souboj, aby pomstil otcovu vraždu a smrt sestry → Hamlet zabije Laerta jeho vlastním mečem, který měl otrávené ostří, sám je ale také zraněn, stihne ještě zabít Claudia, Gertruda umírá poté, co vypila číši otráveného vína určenou pro Hamleta; jedinou živou postavou zůstává Hamletův věrný přítel Horacio, který má příběh po pravdě vykládat (typické pro Shakespearovy tragédie)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55604c9638720.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
2._William_Shakespeare___Hamlet.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse