Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Romeo a Julie

William Shakespeare: Romeo a Julie


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je věnována knize Romeo a Julie anglického dramatika Williama Shakespeara. Všímá si jejího jazykového zpracování, informuje o jejím ději a krátce charakterizuje postavy Romea a Julie. V textu je dále obsažen citát z knihy a také vlastní názor autora.

Obsah

1.
Základní informace
2.
Děj
3.
Charakteristika postav
4.
Hlavní myšlenka
5.
Citát
6.
Názor

Úryvek

"Autor: William Shakespeare
Překlad: E. A. Saudek
Ilustrace: Jindřich Ulrich
Nakladatelství: Mladá fronta Praha
Jazykové zpracování: V díle je využita próza i poezie, metafory, figury a použit vytříbený a vznešený styl. Napsáno veršovně.

Děj:
Příběh se odehrává v městečku Verona, kde proti sobě už léta stojí dva rody, Montekové a Kapuleti. Na jeden z večírků pořádaných Kapulety se dostane i syn Monteků Romeo, kterého zde vzali jeho přátelé pro rozptýlení. Celou dobu na večírku se Romeo snaží spatřit svoji lásku Rosalinu, ovšem když uvidí mladičkou dceru Kapuletů Julii beznadějně se do sebe zamilují. Ještě té noci se rozhodnou, že se den vezmou. Za pomoci Juliiny chůvy a mnicha Vavřince jsou druhý den oddáni. Když se Romeo zaplete do rozepře, v niž Tybalt zavraždí jeho přítele Merkucia, rozhodne se přítelovu smrt pomstít a zabije Tybalta. Po tomto činu je vyhoštěn z Verony. Julie je nucena svými rodiči vzít se Parise, ta nechce o svatbě ani slyšet, proto si jde pro radu za Vavřincem. Dostane od něj nápoj, po jehož vypití usne a bude dva dny vypadat jako mrtvá. V den, kdy se má konat svatba, Julie vypije nápoj. Kapuletové včetně Parise truchlí nad mrtvou Julií a zatím se Vavřinec snaží o lsti informovat Romea. Dříve než se k Romeovi zpráva od Vavřince dostane, dozví se od sluhy o Juliině smrti. Romeo se ihned vydává k hrobce Kapuletů, kde po hádce zabije Parise. Jakmile uvidí Julii, chce zemřít po jejím boku. Tak se Romeo napije prudkého jedu, zemře a v tu chvíli se probouzí Julie, která se po spatření mrtvého Romea probodne jeho dýkou. Příběh je zakončen usmířením rodů.

Charakteristika postav:
Romeo- mladík, který jde za svým srdcem. Často jedná bezmyšlenkovitě, je cílevědomý.
Julie- mladá,tvrdohlavá, citlivá a odvážná dívka, která udělá vše pro svou lásku.

Hlavní myšlenka:
Autor chtěl poukázat na to , že si uvědomíme malichernost a zbytečnost některých sporu až po tom co ztratíme tu nejcennější věc v životě."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d767439eb1bd.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Shakespeare_Romeo_a_Julie.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse