Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Romeo a Julie

William Shakespeare: Romeo a JulieKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce stručně seznamuje s dramatem Romeo a Julie Williama Shakespeara po obsahové a formální stránce. Krátce zachycuje život a tvorbu autora, popisuje děj Romea a Julie, jmenuje hlavní postavy nebo uvádí jazykové prostředky. Nechybí vlastní názor na hru.

Obsah

1.
Údaje o díle
2.
Život a dílo autora
3.
Místo a doba děje, obsah
4.
Hlavní postavy
5.
Téma, jazykové a kompoziční prostředky
6.
Vlastní hodnocení

Úryvek

"Název: Romeo a Julie
Autor: William Shakespeare

Rok 1.vydání: 1595
Literární druh: drama
Literární žánr: milostná tragédie
Literární období: renesance

Překladatel: Josef Váslav Sládek
Život a dílo autora: Významný anglický básník a dramatik, klíčová postava moderního evropského dramatu.Obvykle je považován za anglického národního básníka. Jeho tvorba se dá rozdělit do 3období. Shakespearova dramata se u nás hrají díky J. Nerudy a V. Hálka (první hra hraná u nás byla Macbeth). Významnými díly jsou například Hamlet, Zkrocení zlé ženy nebo Othello, další díla pak Sen noci svatojánské, Král Lear, Mnoho povyku pro nic.

Místo a doba děje: Verona, Mantova – Itálie, 16 .století
Inspirace: epická báseň "Tragický příběh o Romeusovi a Juliettě" napsaný italským mnichem Bondellem 1562
Námět: nešťastný osud dvou milenců pocházejících ze znepřátelených rodin
Obsah:
Dvě rodiny – Kapuletovi a Montekovi - mají již spoustu let mezi sebou spory. Montekův syn Romeo se na plese zamiluje do Kapuletovy dcery Julie. Ta sdílí jeho city, ale oba musí vše udržet v tajnosti a uspořádají svatbu, o které ví jen oni. Jednoho dne na náměstí zabije Tybalt Merkucia a následně Romeo Tybalta. Za to je vyhoštěn ze země. Kapuletovi mezitím našli Julii jiného ženicha, bohatého šlechtice Parise, ta si ho však vzít nechce a vymyslí s Vavřincem plán. Požije lék, po kterém na dlouhou dobu usne. Její rodina má za to, že je mrtvá a následně ji pohřbí do rodinné hrobky. Romeo ale o tom neví, poněvadž nedostal včas dopis o mnicha. Jakmile se vrátí, zjistí, že je Julie mrtvá a vkrade se do její hrobky. Tam vypije lahvičku jedu a umírá. Julie se za malou chvíli vzbudí a při pohledu na mrtvého Romea do sebe zabodne dýku. Toto usmíří obě rodiny a ty na jejich počest nechají postavit ve Veroně zlaté sochy Julie a Romea.
Hlavní postavy, charakteristika:
Montek – šlechtic
Paní Monteková – manželka Monteka
Romeo – Montekův syn
Benvolio – Romeův bratranec
Merkucio – Romeův věrný přítel, a příbuzný vévody, provokativní, vznětlivý
Baltazar – Romeův sluha
Kapulet – šlechtic
Paní Kapuletová – manželka Kapuleta
Julie – Kapuletova dcera, milá přívětivá mladá dívka
Juliina chůva: energická, moudrá, „drbna“
Tybalt – Juliin bratranec, podobný charakter jako Merkucio
Vavřinec – mnich, věřil v lásku Romea a Julie, snažil se jim pomoct a radil jim

Téma: láska
Autorův záměr (hlavní myšlenka díla): rozhádané rodiny dokáže usmířit jen smrt jejich potomků
Umělecké a kompoziční prostředky: ich-forma, próza i poezie, vznešený styl, dialogy, 5stopý jambický verš blankvers, člení se na prolog a pět dějství
Vlastní hodnocení, aktuálnost: Kniha patří mezi mé oblíbené. Kontext se nějak zvlášť neodlišuje od dnešní doby. Lidé jsou často rozhádaní kvůli maličkostem a nemohou se usmířit, ačkoliv stačí jen málo. Samozřejmě je výrazný rozdíl v postavení ženy ve společnosti. Kdysi se ženy vdávaly za muže, kterého jim „dohodili“ jejich rodiče, nemohly si vybrat."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5061f9e10a2ae.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
W_Shakespeare_Romeo_a_Julie.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse