Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Stručná práce kompilačního charakteru představuje obsah díla Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy. Samotné dílo je žánrově zařazeno a poté následuje krátký životopis spisovatele. Pak práce seznamuje s dějovou osnovou díla. Nechybí charakteristika hlavních postav.

Obsah

1.
Literární druh, žánr, období
2.
Život a dílo autora
3.
Dějová osnova
3.1.
Obsah
4.
Hlavní charakteristika postav
5.
Autorův záměr
6.
Umělecké a kompoziční prostředky
7.
Vlastní hodnocení, aktuálnost

Úryvek

"Rok 1. vydání: 1593
Literární druh: drama
Literární žánr: komedie
Literární období: renesance

Překladatel: Josef Váslav Sládek
Život a dílo autora:
Významný anglický básník a dramatik, klíčová postava moderního evropského dramatu.Obvykle je považován za anglického národního básníka. Jeho tvorba se dá rozdělit do 3období. Shakespearova dramata se u nás hrají díky J. Nerudy a V. Hálka (první hra hraná u nás byla Macbeth). Významnými díly jsou například Hamlet, Romeo a Julie nebo Othello, další díla pak Sen noci svatojánské, Král Lear, Mnoho povyku pro nic.

Místo a doba děje: Padova, venkov, 1593
Námět, dějová osnova: vztah mezi muži a ženami v té době
Obsah:
Bohatý šlechtic Baptista má dvě dcery. Milou, něžnou a laskavou Blanku a zlou, krutou a nelítostnou Kateřinu. O Blanku se ucházejí 3 nápadníci. Jejich otec prohlásil, že až se vdá Kateřina, starší dcera, pak se bude moct vdát i Blanka. Baptista také oznámil, že Blanka potřebuje učitele. Zatímco dva nápadníci povolali své sluhy za učitele, třetí, Lucenzio, syn bohatého šlechtice Vincenzia z Pisy, se převlékl sám za učitele latiny. Tak se s Blankou sblížil, až se do ní zamiloval a ona do něj. Mezitím zbylí dva nápadníci našli pro starší dceru Kateřinu ideálního partnera. Bohatého, rázného šlechtice Petruccia. Ten měl za úkol vzít si Kateřinu a zkrotit ji. Tak se stalo a nakonec se i Lucenzio oženil s Balnkou."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x506fef8168b67.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Shakespeare_Zkroceni_zle_zeny.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse