Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Název Goodness Staženo

Agresivita psů - úvaha

Autor se v práci zabývá tématem Agresivita psů. Formou úvahy zkoumá příčiny agresivity a hledá řešení, jak zabránit dalšímu napadení dítěte psem. ... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Úvaha

1529x

Cizinec

Slohová práce, která kombinuje úvahu a vyprávění, vykresluje postavení studenta ve třídě, v níž se cítí jako cizinec. Student v roli cizince je popsán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha, Vyprávění


1220x

Negativa moderní techniky - úvaha

Jedná se o úvahu na úrovni IV. ročníku střední školy o problematice negativního vlivu moderní techniky na mládež. Autor čerpal z vlastních zkušeností ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

1158x

Smysl života

Práce se zamýšlí nad lidskou potřebou hledání smyslu života a navrhuje, kde tento smysl hledat.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha


1128x

Volba povolání

Slohová práce se zamýšlí na důležitostí svobodné volby povolání nezávisle na přání rodičů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha


1096x

Bydlení v budoucnosti

Práce se zamýšlí nad bydlením v budoucnosti a výhodami a nevýhodami inteligentního bydlení. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha


997x

Úvaha nad citátem Sokrata - esej

Práce je krátkou úvahou nad Sókratovým citátem: Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných příležitostí.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

820x

Co vidí zrcadlo?

Stručná úvaha se zamýšlí nad světy, které se mohou skrývat za zrcadlem. Oceněno na soutěži Macharův Brandýs 2010. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha


792x

Jak může pomluva ovlivnit život člověka

Jedná se o úvahu na téma "Jak může pomluva ovlivnit život člověka". Autor hovoří o situacích, v nichž se mohou pomluvy objevit, ale především o možnýc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

790x

Tolerance v životě

Práce obsahuje úvahu vybízející k toleranci v každodenním životě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

713x
«  1  2  3  4  5  6  »