Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury
Název Goodness Staženo

30. léta 20. století v české literatuře a odraz 1. světové války v zahraniční literatuře

Práce ve velmi stručných bodech shrnuje nejprve tvorbu vybraných českých spisovatelů z 30. let 20. století formou výčtu děl a heslovitých poznámek k n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

4x

Americká literatura 20. století - přednášky

Anglicky psané přednášky z jednosemestrálního universitního kurzu americké literatury 20. století jsou přípravou ke zkouškovému testu z tohoto oboru. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

2x

Americká poezie

Práce se věnuje třem vybraným představitelům americké poezie - Waltu Whitmanovi, Emily Dickinsonové a Edgaru Allanu Poeovi. U každého z nich jsou uved... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

195x

Americká próza první poloviny 20.století

Práce obsahuje popis americké prózy první poloviny 20. století. Popisuje pět autorů jako jsou například E. Hemingway, J. Steinbeck nebo H. Miller.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

7x

Antická literatura

Antická literatura: Řecká literatura - Ilias, Odysea, lyrická poezie – Sapfó, Anakreon, bajky, drama – tragédie – Aischylos (Oresteia), Sofoklés (Král... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

23x

Avantgarda ve světové literatuře, česká literatura 1. poloviny 20. století a světová protifašistická literatura

Zápisky z literatury ve 3. ročníku střední školy seznamují ve své první části se světovými avantgardními proudy začátku 20. století a jejich představi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

1x

Avantgardní směry

Práce charakterizuje jednotlivé avantgardní směry 1. pol. 20. stol., uvádí jména autorů těchto směrů a jejich díla.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

32x

Baroko

Tato práce se zabývá barokem. Věnuje se časovému zařazení tohoto výrazného uměleckého slohu, definuje všeobecné znaky baroka. Uvádí významné autory ma... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

85x

Baroko

Tato práce obsahuje celkové shrnutí hlavních významných rysů tohoto uměleckého směru. Jeho datování, osobnosti a teze.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

467x

Baroko, klasicismus, národní obrození, evropský romantismus, český realismus, Karel Čapek

Zápisky z českého jazyka a literatury vytvořené ve druhém ročníku na střední průmyslové škole pokrývají ve své první polovině literaturu období baroka... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury


2x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [17]