Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury
Název Goodness Staženo

Ruchovci a lumírovci - výpisky z přednášek ze SŠ

Výpisky heslovitě seznamují s dvěma výraznými literárními skupinami české literatury – ruchovci a lumírovci. Charakterizují období, ve kterém působili... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

0x

Rusky psaná literatura a divadlo 1. poloviny 20. století

Zápisky z tématu rusky psaná literatura a divadlo 1.poloviny 20. století seznamují s významnými představiteli a díly daných oblastí.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

176x

Ruský realismus

Práce obsahuje charakteristiku nejdůležitějších sedmi autorů ruského realismu, jejich životy, postoje a názory, jejich vypsaná díla a rozbory některýc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

39x

Rytířská epika a literatura doby husitské - výpisky z výuky

Tato práce se zabývá rytířskou epikou a literaturou doby husitské. Stručně popisuje obsah Dalimilovy kroniky a Alexandreidy. Věnuje se výchovným sklad... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

4x

Rytmus a přízvuk - anglicky

Tento text pojednává o rytmu a přízvuku. V úvodu informuje, čím se liší poezie od prózy. Věnuje se rytmu v poezii a próze, včetně typu rytmů. Vyjmenov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

2x

Slavistika, získávání a zpracovávní informací

Slavistika je věda o původu, kultuře, dějinách a jazyku Slovanů. Slovanská jazyková větev se dělí na jihoslovanskou jazykovou skupinu, západoslovansko... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

29x

Spisovatelé a jejich díla - tahák

Tahák do literatury velmi stručně vypisuje vybrané autory a jejich díla. Informuje zejména o Ladislavu Klímovi, Richardu Weinerovi, J. Weissovi, Josef... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

317x

Spisovatelé kolem časopisu Anglická revue

Spisovatelé kolem časopisu anglické revue v časopise se sešla neanglická elita, která v Anglii zakotvila. Jsou to tito spisovatelé • James Henry, Step... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

30x

Stará ruská literatura - zápisky z přednášek 1/2

Práce obsahuje zápisky z přednášek zpracované do otázek ke zkoušce z předmětu Stará ruská literatura na UHK. Věnuje se nejstarším literárním památkám ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

195x

Stará ruská literatura - zápisky z přednášek 2/2

Práce obsahuje zápisky z přednášek zpracované do otázek ke zkoušce z předmětu Stará ruská literatura na UHK. Věnuje se starším literárním památkám rus... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

128x
[1]  «  9  10  11  12  13  14  15  16  17  »  [17]