Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury
Název Goodness Staženo

Staroveka literatura

Práce se zabývá nejstaršími dochovanými literárními památkami. Vysvětluje pojem literatura, dále zmiňuje Epos o Gilgamešovi, Starý zákon. Dalším obdob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

9x

Starověká literatura

Stručný přehled literatury Starověku... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

25x

Starověká, středověká a renesanční literatura

Práce obsahuje zápisky z literatury prvního ročníku střední školy. První část shrnuje starověké neevropské písemnictví a následující oddíl se zajímá o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

2x

Starověké písemnictví

Ústní lidová slovesnost - folklór, pranostiky. Starověké písemnictví - Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Persie, Arábie. Starý zákon.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

6x

Středověká literatura

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

22x

Středověká literatura

Práce vymezuje epochu středověku. Stručně charakterizuje typické žánry této doby. Jde např. o rytířský hrdinský epos, legendu, officium, kroniky, nábo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

13x

Středověká literatura

Práce obsahuje vypracované výpisky z dějepisu na téma středověká literatura. Popisuje počátky písemnictví nebo středověkou literaturu 14. století. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

1x

Středověká literatura

Nejprve se v práci seznámíme s historickým prostředím. Dále je rozebírána literatura podle zemí včetně autorů a jejich děl.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury


43x

Středověká literatura u nás a v Evropském kontextu

Práce seznamuje se středověkou literaturou u nás a v Evropském kontextu, vyjmenovává nejznámější autory té doby, jejich díla, aktuální žánry a charakt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

21x

Struktura literárního díla

Heslovité zápisky se věnují pojmům ve vztahu ke struktuře literárního díla. Probírají po řadě problematiku jazykového, tematického a kompozičního plán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

222x
[1]  «  9  10  11  12  13  14  15  16  17  »  [17]