Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury
Název Goodness Staženo

Vývoj české poezie v 1. polovině 20. století

Práce formou výpisků shrnuje vývoj české poezie a ukazuje jak válka ovlivnila poezii a utváření spolků dané doby. Věnuje se charakteristice jednotlivý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

5x

Vývoj středověkých literatur a antická literatura

Práce charakterizuje a časově zařazuje jednotlivé literatury. Věnuje se jejich nejdůležitějším znakům a jmenuje nejznámější díla a autory (pokud jsou ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

4x

Vývojové tendence nejstarší české literatury.

Vývojové tendence nejstarší české literatury - písemnictví staroslověnské, zápas mezi staroslověnštinou a latinou, latina.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

245x

Žánry a struktura literárního díla

Formou stručných odrážek se práce zabývá druhy literárních žánrů a celkově strukturou literárního díla. Věnuje se detailně jednotlivým epickým, lyrick... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

8x

Židovští autoři ve světě

Popis židovských autorů ve světě. Ernesto Sábato Dožil se téměř 100 let (†2011). Oblíbená forma: esej- touha po filozofickém vzhledu. Vystudoval jader... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

29x
[1]  «  9  10  11  12  13  14  15  16  17