Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 503 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2717 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Ulice: Studentská 11/1198

Město: Havířov-Podlesí

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Chemické sklo - laboratorní protokol

Obsahem práce je grafické zobrazení chemického skla a chemických pomůcek. Nádobí je roztříděno do skupin a doplněno popisky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

240x

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák aneb hody divých žen

Po základních údajích o díle Strakonický dudák zachycuje práce život jeho autora, Josefa Kajetána Tyla. Poté shrnuje děj hry, přibližuje její hlavní p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


235x

Romain Rolland: Petr a Lucie

Práce v heslech informuje o obsahu knihy Petr a Lucie od Romaina Rollanda. Kromě krátkého životopisu spisovatele je krátce charakterizováno literární ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století


202x

Moliére: Lakomec

Práce přibližuje děj a charakteristiky postav Moliérova dramatu Lakomec. Zabývá se také stručně myšlenkami díla a dotýká se oblíbenosti Moliérových dě... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

200x

Hydrolýza a acidobazické indikátory - laboratorní protokol

Protokol řeší hydrolýzu a acidobazické indikátory. V práci jsou vypsány veškeré použité pomůcky a chemikálie. V bodech je zde vypsán postup spolu s vý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

181x

Sacharidy - laboratorní protokol

Protokol z chemie objasňuje reakce sacharidů. Vypisuje potřebné pomůcky a chemikálie. V prvním úkolu můžeme vidět reakci škrobu s Lugolovým roztokem. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

180x

Evropská unie a její orgány

Maturitní otázka se věnuje tématu Evropské unie. V úvodu se zmiňuje o historii formování Unie. V druhé části vypisuje orgány EU a náplň jejich činnost... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

177x

Reakce manganistanu draselného a kyseliny šťavelové - laboratorní protokol

Laboratorní protokol řeší problém závislosti rychlosti reakce manganistanu draselného a kyseliny šťavelové na teplotě a koncentraci reagujících látek.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

163x

Ryby - laboratorní protokol

Protokol z biologie se zabývá tématem ryb. Systematicky je rozděluje do skupin. Jsou vysvětleny jejich třídy, podtřídy a nadřády. V další části vypisu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

162x

Rozpustnost tuků - laboratorní protokol

Laboratorní protokol z chemie řeší rozpustnost tuků v rozpouštědlech jako je např. benzín. Práce vypisuje všechen potřebný materiál. Nejdříve se zabýv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

160x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »