Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 504 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2717 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Ulice: Studentská 11/1198

Město: Havířov-Podlesí

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Filosofie v období renesance

Maturitní otázka zaměřená na filosofii v období renesance ve své první části charakterizuje renesanční myšlení a jmenuje významné představitele dobové... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

121x

Pozorování planktonních korýšů - laboratorní protokol

Laboratorní protokol zaznamenává pozorování planktonních korýšů. Jsou zde vypsány pomůcky a materiál potřebný k práci. Dále následuje stručná teorie, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

119x

Rušená krystalizace - laboratorní protokol

Laboratorní protokol na téma rušená krystalizace uvádí použité chemikálie a pomůcky. Pracovní postup je zde zobrazen v přehledných a popsaných nákrese... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

118x

Španělská slovní zásoba: slang

V práci jsou vypsána slovíčka používaná ve Španělsku ve slangovém jazyce s českým překladem. Objevují se zde mimo jiné i vulgární výrazy.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

117x

Lišejníky - laboratorní protokol

Laboratorní protokol z biologie seznamuje s výsledky zkoumání o lišejnících. Představuje pomůcky potřebné k laboratorní práci. Teorii a výsledky bádán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

115x

Rozdělení hub - laboratorní protokol

Protokol týkající se tématu hub ve své první části provádí jejich klasifikaci hub a ve druhé stručně seznamuje s jejich vlastnostmi.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

112x

Řasovky a houby pravé - laboratorní protokol

Laboratorní protokol se ve své první části zabývá řasovkami. Charakterizuje jejich znaky a představuje některé jejich zástupce. Dalším tématem jsou ho... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

108x

Španělská slovní zásoba na téma lidské tělo

Práce obsahuje španělskou slovní zásobu týkající se lidského těla. Slovíčka s českým překladem jsou rozdělena do skupin a řazena dle abecedy. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

106x

Povrchové napětí vody - laboratorní protokol

Práce se zabývá povrchovým napětím vody a srážecími a vytěsňovacími reakcemi. Jsou zde vypsány potřebné chemikálie a pomůcky. U obou úkolů je postup ř... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

101x

Stavba hmyzu - laboratorní protokol

Stručný protokol vypisuje stavbu těla hmyzu. V prvním úkolu se seznamujeme s italskými názvy částí končetiny mandelinky. Druhý úkol jednovětně popisuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

100x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »