Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Ulice: Kapitána Jasioka 635/50

Město: Havířov - Prostřední Suchá

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Nejstarší literární památky u nás

Druhá otázka k ústní maturitě z literatury seznamuje s vývojem nejstarších literární památek na našem území - území Velké Moravy. V heslech jsou psány... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Nejstarší lidské civilizace, orientální despocie

Maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje nejstarší lidské civilizace a orientální despocie. Je zde vysvětlen rozdíl ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

4x

Moderní umělecké směry přelomu 19. a 20. století

Dvanáctá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje projevy moderních uměleckých směrů na přelomu 19. a 20. století v české a světové literat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Literární žánry, formy, verše, tropy a figury

Maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje literární žánry, formy epiky, lyriky i formy lyricko-epické. Dále seznamuje s formami dramatu, obj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

5x

Lidstvo a jeho pravěký vývoj

První maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky nastiňuje teorie původu člověka a poté charakterizuje jeho jednotlivé vývojové fáze.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Lidstvo a jeho pravěký vývoj

První maturitní otázka z dějepisu k ústní školní části maturity nejprve charakterizuje studium pravěku a uvádí pomocné vědy historické. Poté krátce za... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

2x

Kritický realismus ve světové a české literatuře

Jedenáctá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje realismus ve světové a české literatuře. Po obecném vystižení realismu seznamuje s jeho ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Husitská literatura

Třetí maturitní otázka z literatury heslovitě charakterizuje husitskou literaturu. První část patří předchůdcům Husovým, druhá pak dílu mistra Jana Hu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Generace ruchovců a lumírovců

Desátá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje tvorbu generace ruchovců a lumírovců. Nejprve jsou přiblížena významná data a osobnosti z p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Evropa ve 30. letech 20. století, počátek 2. světové války

Dvacátá druhá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky mapuje situaci v evropských zemích 30. let 20. století a počátek druhé světo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

2x
«  1  2  3  4  »