Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Ulice: Dvořákova 138/7

Město: Ostrava

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Současná analýza motivů Evropanů bojovat za Islámský stát

Práce pojednává o vzniku Islámského státu a problému účasti občanů EU v jeho řadách. Práce faktograficky popisuje stav jednotlivých dotčených evropský... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Spokojenost jako motivační faktor pracovníků v příspěvkové organizaci

Práce obsahuje bakalářskou práci na téma pracovní spokojenost zaměstnanců příspěvkové organizace. Tato práce je složena ze dvou částí, z části teoret... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

3x

Statisika a metodologie. Zpracované otázky ke zkoušce

Práce obsahuje detailní popis statistiky a metodologie jako zpracované otázky ke zkoušce. Ze začátku popisuje pojmy, metody a vědy. Dále popisuje měře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie


3x

Státní sociální podpora

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

101x

Stavba rostlinné buňky, fotosyntéza

Práce podrobně popisuje a schématem doprovází stavbu rostlinné buňky. Věnuje se popisu jednotlivých organel a jejich funkcí. Druhá část je věnována bu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

44x

Středověk - přednáška

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

225x

Strojní obrábění dřeva

Tato práce se zabývá strojním obráběním dřeva. Charakterizuje základní pojmy a prvky procesu řezání. Definuje fyzikální jevy při obrábění dřeva. Popis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

83x

Stromy a jiné dřeviny

V této seminární práci jsou podrobně popsány nejdůležitější druhy stromů, s jejichž dřevem se můžeme v dílenských praktikách dostat do styku. U každéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

48x

Struktura zahraničních návštěvníků ČR

Práce rozebírá kvantifikovaná data o struktuře návštěvníků České republiky.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

97x

Systém sociálních služeb v Krnově

Tato práce seznamuje se systémem sociálních služeb v Krnově. Nejdříve popisuje základní a odborné sociální poradenství. Poté postupně charakterizuje j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

13x
[1]  «  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »  [20]