Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Ulice: Dvořákova 138/7

Město: Ostrava

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Božena Němcová a její Babička

Seminární práce se zabývá osobností Boženy Němcové a jejím dílem Babička. V první části sleduje životní události spisovatelky Boženy Němcové. Druhá čá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

109x

Předlékařská první pomoc při intoxikaci alkoholem

Práce se zabývá předlékařskou první pomocí při intoxikaci alkoholem. Jedná se o akutní první pomoc, kterou poskytují většinou nezdravotníci a která se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

109x

Architektura počítačů

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

111x

Neziskový soukromý (nevládní) sektor a nevládní neziskové organizace

Práci tvoří přehledně zpracovaný text na téma neziskový soukromý sektor a nevládní neziskové organizace. Ze začátku práce obsahuje charakteristiku sou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management


112x

Essay - National identity - Anglicky

Esej pojednává o vnímání národní identity společností. Rozebírá současné postavení národní identity na světě a predikuje její budoucí důležitost.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Angličtina

112x

Týrání a sexuální zneužívání v rodinách

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

113x

Analýza andragogických textů

Práce se zabývá analýzou andragogických textů. Je rozdělena na několik okruhů jako jsou například sociologický, gerontologický. Dále popisuje teorii a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

116x

Machiavelli

Práce obsahuje filozofickou úvahu na téma Niccoló Machiavelli a jeho dílo Vladař. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

122x

Geografie zemědělství

Podrobné zápisky z přednášek geografie zemědělství, které zahrnují od úvodu ke studiu až po jednotlivé kapitoly geografie zemědělství. Vychází předevš... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

122x

Analýza textu - KRASNER D. S. Rethinking the sovereign state model

Práce analyzuje článek D. Krasnera s názvem "Rethinking the sovereign state model" v časopise Review of International Studies.
Zaměřuje se na p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

123x
[1]  «  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »  [20]