Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Ulice: Dvořákova 138/7

Město: Ostrava

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Neziskový soukromý (nevládní) sektor a nevládní neziskové organizace

Práci tvoří přehledně zpracovaný text na téma neziskový soukromý sektor a nevládní neziskové organizace. Ze začátku práce obsahuje charakteristiku sou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management


112x

Essay - National identity - Anglicky

Esej pojednává o vnímání národní identity společností. Rozebírá současné postavení národní identity na světě a predikuje její budoucí důležitost.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Angličtina

112x

Architektura počítačů

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

111x

Božena Němcová a její Babička

Seminární práce se zabývá osobností Boženy Němcové a jejím dílem Babička. V první části sleduje životní události spisovatelky Boženy Němcové. Druhá čá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

109x

Předlékařská první pomoc při intoxikaci alkoholem

Práce se zabývá předlékařskou první pomocí při intoxikaci alkoholem. Jedná se o akutní první pomoc, kterou poskytují většinou nezdravotníci a která se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

109x

Současná analýza motivů Evropanů bojovat za Islámský stát

Seminární práce se zabývá motivy obyvatel Evropy bojovat za Islámský stát. Práce v úvodu charakterizuje samotný pojem "Islámský stát" a analyzuje situ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

107x

Psychologie barev

Práce se věnuje vlivu barev na psychiku člověka. Nejprve se autorka věnuje pohledu do minulosti a tehdejším poznatkům o barvách, dále je rozebráno usp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

105x

Didaktika geografie I. - skripta

Jedná se o kompletní skripta distančního vzdělávání, týkající se didaktiky geografie. Skripta didaktiku geografie vymezují, stanovují její cíle, mater... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Geografie

104x

Historické a filozofické pojetí občanské společnosti

Práce obsahuje rozsáhle, ale spíše povrchně zpracované téma historické a filozofické pojetí občanské společnosti. Představuje obecná východiska pro po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Filozofie


104x

Náboženství - základní charakteristika

Práce ve stručnosti charakterizuje základní teze světových náboženství. Jedná se o judaismus, křesťanství, zoroastrismus, islám a budhismus. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

102x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [20]