Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Díla od autora: Albert Camus

Životopisy spisovatele: Albert Camus

Název Goodness Staženo

Albert Camus: Nedorozumění

Práce se věnuje vztahu Alberta Camuse k divadlu a jeho divadelní tvorbě. Podrobně rozebírá drama Nedorozumění, kde mimo děje, charakteristik hrdinů a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

3x

Albert Camus: Cizinec - podrobný popis děje 5/20

Práce velmi podrobně rekapituluje děj nejznámějšího románu Alberta Camuse Cizinec. Stručně se zmiňuje o formě vyprávění a hlavním motivu díla, krátce ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

3x

Albert Camus: Cizinec

Po vystižení znaků a témat literárního existencialismu postihuje práce krátce život a tvorbu Alberta Camuse. Poté popisuje děj románu Cizinec a zamýšl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

82x

Albert Camus: Mýtus o Sisyfovi

Práce obsahuje stručný životopis autora. Následuje rozbor jednotlivých kapitol Mýtu o Sisyfovi, v nichž je rozebrána osnova kapitoly a zdůrazněny nejd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

201x

Albert Camus: Mor

Práce obsahuje životopis francouzského spisovatele Alberta Camuse a obsah jednoho z jeho nejznámějších děl Mor. V závěru práce se nachází také recenz... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

37x

A. Camus, Cizinec

Práce obsahuje rozbor díla Cizinec. Je strukturována na několik částí jako jsou například popis autora nebo děje. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

0x

Cizinec, Albert Camus

Tato práce rozebírá dílo Cizinec, jehož autorem je Albert Camus. Rozbor odpovídá podmínkám nové maturity. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

0x

Cizinec (Albert Camus) - rozbor díla

Práce obsahuje rozbor knihy Cizinec, včetně autorova života a spoluautorů téže doby a směru. Vše co je třeba vědět ke státní maturitě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

1138x

Cizinec - Albert Camus

Práce obsahuje rozbor knihy Cizinec k maturitní zkoušce s poměrně rozsáhlým obsahem. Zaměřuje se na literární druh, žánr, charakteristiku postav i jaz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

228x

Albert Camus: Mor

Tato práce se věnuje stručnému životopisu slavného spisovatele, humanisty a filozofa, nositele Nobelovy ceny, Alberta Camiho. Uvádí stručný průřez jeh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

41x
1  2  »