Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Romeo a Julie

William Shakespeare: Romeo a Julie


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce uvádí obsah slavné divadelní hry ještě slavnějšího autora, Williama Shakespeara.

Obsah

1.
Hlavní postavy
2: Děj příběhu

Úryvek

"Romeo však podcenil nebezpečí, které mu hrozilo v domě Kapuletů a bratranec Julie Tybalt ho poznal. Tybalta urazilo, že si Montekové dovolili navštívit jejich karneval, ale na přísný zákaz otce Julie nic během zábavy nepodnikl. Tu noc navštívil Romeo Julii pod balkonem v zahradě domu rodiny Kapuletových. Vyznali si lásku s tím, že se v brzké době vezmou. Ráno poslala Julie svou chůvu za Romeem, aby se dozvěděla kdy a kde se má tajná svatba uskutečnit. Romeo domluvil sňatek s mnichem Lorenzem na týž den odpoledne. Tak se i stalo a po sňatku se Romeo i Julie rozešli s tím, že večer Romeo přijde za Julií. V ten samý den vyvolali Kapuleti hádku s Monteky. Došlo k boji a Tybalt zabil Mercuzia přítele Romea. Po spáchání činu Tybalt utekl. Romeo ho šel hledat, aby pomstil svého přítele. Když ho našel došlo ke střetu a Romeo zabil Tybalta. V této době bylo zvykem, že rodina, která utrpěla ztrátu vraždou, mohla ji pomstít smrtí člena rodiny, ze které byl vrah. Jelikož Mercuzio nebyl z rodiny Monteků, ale z rodiny vévody, neměl Romeo právo na vykonání pomsty. Vévoda k němu byl však velmi shovívavý. Romea jen vyhnal z Verony na místo toho aby byl popraven. Romeo se však chtěl rozloučit s Julií a tak za ní, jak bylo domluveno, přišel v noci. Brzy ráno odjel do nedaleké Mantovy. Druhý den rodiče Julii oznámili, že domluvili její svatbu s hrabětem Parisem. Julie se rodičům bála říci pravdu, a tak si šla pro radu za mnichem Lorenzem. Ten jí dal lahvičku s uspávajícím prostředkem, po jehož vypití vypadala jako mrtvá. Otec Julie posunul datum svatby o den dříve, a tak mnich Lorenz nestihl včas poslat zprávu Romeovi do Mantowy. V den svatby jediné dcery Kapuletů se hostina nečekaně změnila ve smuteční obřad. Jakmile Romeův sluha zjistil, že je Julie mrtvá, rozjel se za ním, aby mu oznámil tuto velice smutnou zprávu. Před odjezdem si Romeo opatřil lahvičku s jedem, protože měl v úmyslu zemřít po boku své milované manželky. Po příjezdu k hrobce Kapuletů se Romeo střetl s Parisem, který se chtěl naposledy rozloučit s Julií. Romeo Parise probodl a ten zemřel. Romeo šel k marám na kterých ležela Julie. Naposledy ji políbil a pak vypil lahvičku s jedem. Potom přišel mnich, protože se již měla Julie probudit. Když ale zahlédl mrtvého Romea, snažil se ji co nejrychleji odvést. Julie však Romea také spatřila a nechtěla nikam odejít. A protože se ozývaly hlasy stráže, kterou přivolal Parisův sluha, odešel mnich bez Julie. Ve svém žalu se Julie probodla dýkou.
Smrt obou novomanželů přinesla usmíření oboum roznepřáteleným rodům. Kapulet slíbil vystavět zlatou sochu Romea a Montek zlatou sochu Julie.
Na této knize mne velice zaujala povaha Romea i Julie. Líbilo se mi, že byli ochotni dát život jeden za druhého. Již v ranném mládí mezi nimi vzplála taková velká láska. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0068.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Romeo_a_Julie.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse