Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Jak je na Seminárky.cz určován počet stran práce?

Seminárky.cz

Počet stran prací v databázi Seminárky.cz je určován ve standardu portálu.

Jak vypadá standard portálu Seminárky.cz?

 1. Velikost strany A4, okraje 2,5 cm ze všech stran
 2. Písmo Times New Roman velikosti 12
 3. Mezera za odstavcem 6 b (bez mezery mezi odstavci se stejným stylem)
 4. Řádkování v násobcích 1,2
 5. Titulní stránky, abstrakty, poděkování, obsahy, rejstříky nebo seznamy literatury se do rozsahu nepočítají - jednoduše vše to, co nepatří do vlastního textu práce
 6. Přílohy jsou počítány jen v případě, že úzce souvisí s textem práce
 7. Počítají se celé strany nebo strany zaplněné minimálně z poloviny (tedy např. ne strana, na níž jsou dva řádky textu)
 8. Nadbytečné volné řádky jsou při počítání standardu odstraněny
 9. Práce se slovíčky ve sloupcích počítáme po více sloupcích.

Proč se rozsah prací počítá ve standardu?

Odměny získávané za vkládání a stahování prací jsou do značné míry závislé na rozsahu práce. Abychom byli ke každé práci spravedliví, je nutné mít na všechny "stejný metr", kterým zajistíme, že práce s velkými okraji, velkou velikostí písma nebo množstvím volných řádků a práce s malými okraji nebo s menší velikostí písma jsou zhodnoceny na základě skutečného rozsahu a ne specifického formátu.

Proč se někdy počet stran ve standardu a celkový reálný počet stran liší?

Některé práce na portálu jsou už rovnou do standardu převedeny, jiné jsou v tom formátu, v jakém je k nám uživatel vložil. Počet stran v tabulce vlastností práce se ale vždy stahuje ke standardu. 

I u prací převedených do standardu se ale "oficiální" a reálný počet stran může lišit - zejména protože do standardu se nezapočítávají seznamy literatury apod. 

datum: 28.03.2013 | autor: Seminárky.cz

»» kompletní seznam úvodníků

Diskuse