Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Díla od autora: Ezop

Životopisy spisovatele: Ezop

Název Goodness Staženo

Ezop: Bajky

Práce se zabývá Ezopovými bajkami. Uvádí životopis spisovatele, žánrově zařazuje dílo, sleduje hlavní téma a stručně seznamuje s obsahem. V další část... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní literatura do 20. století

2428x

Ezop: Bajky

Práce velmi stručně a povšechně charakterizuje Ezopovy Bajky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

864x