Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 534 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Díla abecedně > Ernest Hemingway

Díla od autora: Ernest Hemingway

Životopisy spisovatele: Ernest Hemingway

Název Goodness Staženo

Ernest Hemingway: Stařec a moře

Práce seznamuje s obsahem novely Stařec a moře amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye. Nejdříve popisuje děj, poté se věnuje stručné charakteristic... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

2763x

Ernest Hemingway: Stařec a moře

Práce seznamuje s dílem Stařec a moře, jehož autorem je Ernest Hemingway.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století, Profi práce


1620x

Ernest Hemingway: Stařec a moře

Práce se zabývá dílem Ernesta Hemingwaye. Po stručném životopisu následuje charakteristika období poloviny 20. století a poté následuje rozbor novely ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století


1222x

Ernest Hemingway: Komu zvoní hrana

Práce seznamuje s obsahem románu Komu zvoní hrana od Ernesta Hemingwaye. Nejdříve charakterizuje hlavní postavy, poté se věnuje popisu děje. V závěru ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století


1006x

Ernest Hemingway: Komu zvoní hrana - charakteristika postav

Práce velmi stručně představuje děj a hlavní postavy románu Komu zvoní hrana od Ernesta Hemingwaye. V závěru je připojen vlastní názor autora seminárn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

959x

Ernest Hemingway: Sbohem, armádo

Tato práce se věnuje dílu Ernesta Hemingwaye Sbohem, armádo. Nejprve uvádí stručné údaje o autorových východiskách, poté stručně, obecně líčí děj.
detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

856x

Ernest Hemingway: Stařec a moře

Práce přibližuje děj, postavy či hlavní myšlenku novely Stařec a moře. Dodává také ukázku z knihy a informace o autorovi a jeho dalším díle.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století


794x

Ernest Hemingway: Sbohem, armádo

Práce seznamuje s obsahem románu Sbohem, armádo amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye. Nejdříve dílo stručně charakterizuje, poté se věnuje popisu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

740x

Ernest Hemingway - Stařec a moře

Práce obsahuje stručný rozbor díla Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye. Zaměřuje se na literární druh, žánr, kompozice, postavy díla i život autora. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

540x

Ernest Hemingway: Zelené pahorky africké

Tato práce se věnuje známému dílu Ernesta Hemingwaye Zelené pahorky africké. Nejprve uvádí stručné údaje o knize, poté se zabývá samotným dějem příběh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

464x
1  2  3  »