Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Díla od autora: Homér

Životopisy spisovatele: Homér

Název Goodness Staženo

Homér: Ilias

Tato práce velmi stručně popisu děj starořeckého hrdinského eposu Illias od Homéra.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

806x

Homér: Odyssea

Tato práce se věnuje známému dílu Homéra Odyssea. Nejprve uvádí stručné údaje o výstavbě knihy, poté se zabývá samotným dějem příběhu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

797x

Homér: Odyssea

Práce představující Homérovo dílo Odyssea nejprve ve stručnosti informuje o autorově životě a věnuje se obsahu jeho dalšího díla Ilias. Poté se zaměřu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

689x

Homér: Odyssea

Práce seznamuje s obsahem Homérovy epické básně Odyssea. Nejdříve popisuje děj, poté vyjmenovává hlavní postavy.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

425x

Homér: Odyssea

Práce seznamuje s dílem Odyssea, jehož autorem je Homér.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce


301x

Homér: Odyssea

Obsahem práce je referát o eposu Odyssea řeckého básníka Homéra. Úvodní pasáž v základních rysech charakterizuje jeho tvorbu a zasazuje epos do kultur... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

295x

Homér: Ilias

Práce seznamuje s dílem Ilias, jehož autorem je Homér.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Evropská literatura do 20. století


253x

Odyssea

Práce pojednává o krátkém rozboru díla Odyssea od Homéra. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

144x

Homér: Odyssea

Práce líčí děj Homérova eposu Odyssea a v závěru připojuje hodnocení knihy. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


139x

Homér: Odyssea

Práce seznamuje s eposem Odyssea od řeckého spisovatele Homéra. Nejprve se zabývá autorovým životem, poté se zaměřuje na charakteristiku samotného díl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

66x
1  2  »