Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 532 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Díla od autora: Moliére

Životopisy spisovatele: Moliére

Název Goodness Staženo

Moliére: Lakomec - rozbor ke státní maturitě

Rozbor Moliérova dramatu Lakomec ke stání maturitě nejprve představuje život a tvorbu autora a dílo zařazuje do literárněhistorického kontextu. Po pře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

9283x

Moliére: Lakomec

Práce nejprve seznamuje s autorem. Poté se již věnuje charakteristice motivů, postav a popisu děje Lakomce. Závěr patří hodnocení díla, včetně zamyšle... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

4902x

Moliére: Lakomec

Práce ve stručnosti představuje obsah divadelní hry, jejímž autorem je Moliére (Jean–Baptiste Poquelin).
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

2420x

Moliere: Tartuffe

Tento rozbor obsahuje krátký životopis autora a shrnutí jeho díla. Následuje rozbor Tartuffa, kde se autor soustředí především na popis děje a hlavníc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1682x

Moliére: Tartuffe

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1239x

Jean-Baptiste Molière: Lakomec

Práce seznamuje s dílem Lakomec francouzského spisovatele Jeana Baptista Moliéra. Formou bodů uvádí téma, motiv, prostředí, literární žánr a charakter... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1180x

Moliére: Tartuffe

Krátká práce pojednávající o Moliérově hře Tartuffe na většině svého prostoru shrnuje děj dramatu. Dodává také stručnou charakteristiku postav, citát ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

945x

Moliére: Zdravý nemocný

Práce seznamuje s komedií Zdravý nemocný. Po úvodním představení jejího autora, Moliéra, se zaměřuje na přiblížení děje a kompozice tohoto díla. Velmi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

773x

Lakomec-Moliere

Práce popisuje rozbor díla Lakomec od Moliera. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura do 20. století


763x

Moliére: Lakomec

Práce seznamuje s dílem Lakomec, jehož autorem je Moliére.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Evropská literatura do 20. století


554x
1  2  3  4  »