Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Díla abecedně > George Bernard Shaw

Díla od autora: George Bernard Shaw

Název Goodness Staženo

George Bernard Shaw: Pygmalion - rozbory děl ke státní maturitě 6/8

Práce formou literárního rozboru ke státní maturitě z českého jazyka seznamuje s dramatem Pygmalion George Bernarda Shawa. Shrnuje nejprve autorův živ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

3630x

George Bernard Shaw: Pygmalion

Práce obsahuje stručný, ale všestranný rozbor díla Pygmalion včetně informací o životě autora, charakteristiky několika hlavních postav a jazykových p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

995x

George Bernard Shaw: Pygmalion

Práce poskytuje základní životopisná data o dramatiku G.B.Shawovi. Popisuje děj dramatu, uvádí jeho úryvek. V závěru je stručně shrnut děj pověsti o P... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

901x

George Bernard Shaw: Pygmalion

Práce shrnuje děj hry Pygmalion George Bernarda Shawa, uvádí její postavy i některé myšlenky díla.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


250x

George Bernard Shaw: Pygmalion

Stručná práce seznamuje s dramatem Pygmalion od George Bernarda Shawa. Po krátké biografii spisovatele autor zařazuje hru do kontextu světové literatu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

162x

George Bernard Shaw: Pygmalion

Literární rozbor dramatu Pygmalion od irského dramatika G. B. Shawa obsahuje jeho stručný životopis, zařazení díla do literárního kontextu a žánrovou ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

10x

Shaw- Pygmalion

Jedná se o rozbor díla Pygmalion podle nových osnov k maturitě r. 2015. Obsahuje nejen rozbor díla, ale i život autora.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

10x

George Bernard Shaw: Pygmalion

Práce obsahuje detailně zpracovaný rozbor komedie Pygmalion britského dramatika George Bernarda Shawa. Zahrnuje základní charakteristiku díla, popis d... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

5x

George Bernard Shaw: Pygmalion

Práce komplexním způsobem postihuje charakteristiky hry Pygmalion George Bernarda Shawa. Zařazuje dílo do literárněhistorického kontextu a přibližuje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

2x

Pygmalion, Shaw

Pygmalion je pravděpodobně nejslavnější komedie anglického dramatika irského původu Georga Bernarda Shawa. Tato práce se věnuje rozboru této hry. Je v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

0x
1  2  »