Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Díla abecedně > John Steinbeck

Díla od autora: John Steinbeck

Životopisy spisovatele: John Steinbeck

Název Goodness Staženo

John Steinbeck: O myších a lidech

Seminární práce uvádí základní biografická data o autorovi Johnu Steinbeckovi. Poté velmi stručně popisuje děj novely O myších a lidech. Nechybí chara... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

3253x

John Steinbeck: O myších a lidech

Práce uvádí základní biografická data o autorovi Johnu Steinbeckovi. Poté velmi stručně popisuje děj dramatu O myších a lidech, a předkládá i ukázku. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

2518x

John Steinbeck: Na východ od ráje

Tato práce obsahuje velmi stručná základní životopisná data spisovatele. Dále se věnuje rozboru díla Na východ od ráje. V závěru je uvedeno stručné sh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

1491x

John Steinbeck: Hrozny hněvu

Práce seznamuje s dílem Hrozny hněvu, jehož autorem je John Steinbeck.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století, Profi práce


636x

John Steinbeck: O myších a lidech

Práce krátce postihuje základní charakteristiky novely Johna Steinbecka O myších a lidech. Jmenuje hlavní postavy, stručně vystihuje děj a hlavní moti... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

464x

John Steinbeck: Pláň Tortilla

Práce velmi stručně seznamuje s obsahem románu Pláň Tortilla amerického spisovatele Johna Steinbecka. Věnuje se popisu děje a charakteristice postav.<... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

436x

John Steinbeck: O myších a lidech

Po krátké zmínce o postavách a času a místu děje popisuje práce děj novely O myších a lidech. Obsahuje rovněž ukázku a stručné vlastní hodnocení.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

328x

John Steinbeck: O myších a lidech

První část práce seznamuje s životem amerického spisovatele Johna Steinbecka. Dále přibližuje autorovo známé dílo O myších a lidech, informuje o jeho ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

55x

Česká a světová meziválečná próza - zaměření na Johna Steinbecka: O myších a lidech

Práce se zabývá českou i světovou meziválečnou prózou. Obsahuje charakteristiku daného období, zmiňuje nově vzniklé umělecké směry a uvádí hlavní udál... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

26x

John Steinbeck: O myších a lidech

Rozbor známé novely amerického spisovatele Johna Steinbecka obsahuje stručný životopis autora, zařazuje dílo do literárního kontextu a podává jeho žán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

15x
1  2  »