Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 532 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Díla abecedně > John Steinbeck

Díla od autora: John Steinbeck

Životopisy spisovatele: John Steinbeck

Název Goodness Staženo

O myších a lidech - John Steinbeck

Práce obsahuje literární rozbor díla O myších a lidech od Johna Steinbecka, který lze použít jako přípravu k maturitní zkoušce z literatury. Popisuje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

0x

John Steinbeck-O myších a lidech

Práce obsahuje rozbor díla O myších a lidech k maturitní ústní zkoušce z literatury. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

4x

John Steinbeck: O myších a lidech

Rozbor Steinbeckovy novely O myších a lidech seznamuje s hlavními postavami, dějem, kompozicí, jazykem, myšlenkami či tématy díla. Nechybí zařazení do... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

12x

John Steinbeck: O myších a lidech

Rozbor známé novely amerického spisovatele Johna Steinbecka obsahuje stručný životopis autora, zařazuje dílo do literárního kontextu a podává jeho žán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

15x

Česká a světová meziválečná próza - zaměření na Johna Steinbecka: O myších a lidech

Práce se zabývá českou i světovou meziválečnou prózou. Obsahuje charakteristiku daného období, zmiňuje nově vzniklé umělecké směry a uvádí hlavní udál... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

26x

John Steinbeck: O myších a lidech

První část práce seznamuje s životem amerického spisovatele Johna Steinbecka. Dále přibližuje autorovo známé dílo O myších a lidech, informuje o jeho ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

55x

John Steinbeck: O myších a lidech

Po krátké zmínce o postavách a času a místu děje popisuje práce děj novely O myších a lidech. Obsahuje rovněž ukázku a stručné vlastní hodnocení.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

315x

John Steinbeck: Pláň Tortilla

Práce velmi stručně seznamuje s obsahem románu Pláň Tortilla amerického spisovatele Johna Steinbecka. Věnuje se popisu děje a charakteristice postav.<... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

409x

John Steinbeck: O myších a lidech

Práce krátce postihuje základní charakteristiky novely Johna Steinbecka O myších a lidech. Jmenuje hlavní postavy, stručně vystihuje děj a hlavní moti... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

451x

John Steinbeck: Hrozny hněvu

Práce seznamuje s dílem Hrozny hněvu, jehož autorem je John Steinbeck.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století, Profi práce


616x
1  2  »