Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Bible čtenářský deník

Další díla spisovatele: neznámý Autor

Název Goodness Staženo

Bible: Starý zákon

Práce shrnuje vybrané příběhy Starého zákona, jako stvoření světa, Kain a Ábel nebo pomatení jazyků. Součástí je i velmi stručné hodnocení autora text... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1784x

Nový zákon (Bible)

Práce stručně seznamuje s obsahem jednotlivých částí Nového zákona. V závěru dodává doplňující informace o Novém zákonu a Bibli.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1092x

Bible

Tato práce se věnuje bibli. Nejprve ji velmi stručně charakterizuje, poté popisuje její vznik i význam. Krátce shrnuje její obsah.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

709x

Bible - kniha Mojžíšova, evangelia podle Lukáše a Matouše

Práce velmi osobitým způsobem seznamuje s biblí. Nejdříve ji stručně charakterizuje, poté se věnuje jejímu obsahu. Zabývá se nejen 5. knihou Mojžíšovo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

401x

Bible

Profesionálně zpracovaný zápis do čtenářského deníku seznamuje s obsahem Bible. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce


235x

Bible

Práce představuje patrně nejdůležitější a nejvlivnější knihu světa: Bibli. Zajímá se o literární i historický kontext, o jazykové prostředky, o postav... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

187x

Bible

Tato práce se velmi stručně věnuje bibli. Nejprve ji v úvodu krátce charakterizuje, poté se věnuje jejímu obsahu. Popisuje jak evangelium podle Matouš... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

179x

Bible

Práce ve svém úvodu stručně charakterizuje bibli a poté popisuje strukturu a obsah jejích jednotlivých částí. Práce má podobu spíše poznámek než souvi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Asijská literatura do 20. století, Evropská literatura do 20. století

116x